Kruipruimte fundering

Evenwichtsfundering

Schuimbeton kan als kruipruimte fundering dienen waarbij de gehele constructie in evenwicht is (zakkingen treden niet meer op).

Hierbij wordt zowel de rand- als vloerfundering als één geheel uitgevoerd. De dikte van het schuimbeton wordt bepaald door de benodigde dikte van de randfundering en de dikte welke uit de evenwichtsberekening volgt (gewicht woning inclusief fundering = gewicht uitkomende grond). Uit praktisch oogpunt wordt deze dikte over de gehele lengte van de vloer doorgetrokken. Op deze manier wordt een vlakke plaat gerealiseerd. De gehele plaat doet dienst als fundering. Dit heeft als voordeel dat er onder de totale woning een isolerende laag is aangebracht. De benodigde isolatiewaarde speelt geen maatgevende rol bij de dimensionering van de kruipruimte fundering.

Om een stabiele constructie te krijgen zal de kruipruimte fundering worden gedimensioneerd waarbij met zowel de belastingen, de draagkracht van de ondergrond als een eventueel wisselende grondwaterstand rekening wordt gehouden.

Traditioneel isolatiemateriaal, zoals EPS

Traditioneel isolatiemateriaal, zoals EPS (piepschuim), heeft als eigenschap dat het tijdens het plaatsen makkelijk kan wegwaaien, het snel opdrijft en op maat moet worden gezaagd. Bij de toepassing als isolerende werkvloer of voor gebruik op moeilijk bereikbare plekken is schuimbeton een ideaal product. Doordat het een vloeibare substantie betreft laat het zich eenvoudig rondom heipalen vormen en vlak afwerken.

Het verharde schuimbeton geeft een goede drukverdeling op de ondergrond, zowel tijdens het aanbrengen van de wapening als van de betonvloer. Bijkomend voordeel ten opzichte van EPS is dat schuimbeton minder snel opdrijft.

Als isolerende werkvloer wordt voor het schuimbeton een lichte volumieke massa gekozen; 450 of 500 kg/m3, sterkteklasse vanaf SB 0,75. Dit type schuimbeton is verwerkbaar in laagdiktes vanaf 100 mm en kan zo nodig vanaf laagdiktes van 600 mm in meerdere stortlagen worden opgebouwd.