Een alternatief voor de magnesietvloer nadelen

Magnesietvloer ondervloer en parket

Een alternatief voor een magnesietvloer, welke zijn er? Nu bij woodstock een alternatief voor de magnesietvloer. Binnen 2 dagen droog! Makkelijk te egaliseren! Gewicht is 700 kg per m3 dus dat is 7 kilo per m2 bij 1 cm dus bij gemideld 5 cm is het 35 kg per m2! Dus een zeer goed alternatief voor de magnesietvloer. Het kan ook door woodstock gelegd worden binnen 2 weken met vloerverwarming!

magnesietvloer aternatief
magnesietvloer aternatief

Magnesietvloeren of zogenaamde houtgranietvloeren werden in het verleden vaak toegepast als egalisatie van houten ondervloeren geplaatst op balklagen. Met name in monumentale panden kom je de magnesietvloer als ondervloer tegen. Parket verlijmen op een magnesiet ondervloer kan mits deze voldoende droog is, maar wanneer is dat?

Het bepalen van het vochtgehalte in de magnesiet ondervloer gebeurt best volgens de gravimetrische of droogstoofmethode of indicatief met behulp van plastic folie. In tegenstelling tot zandcement dekvloeren is het vochtpercentage van magnesietvloeren niet te bepalen volgens de alom gekende CM methode. Omdat magnesietvloeren in de praktijk minder frequent voorkomen dan zandcement dekvloeren is er geen schaalverdeling op de CM meter opgesteld voor magnesietvloeren. Een eventuele uitslag, indien de CM methode toch wordt gebruikt voor het bepalen van het vochtgehalte van een magnesietvloer, is dan ook geenszins te vertalen naar een daadwerkelijk vochtpercentage van de betreffende ondervloer. Het enige wat men met zekerheid kan stellen is dat wanneer de CM meter niet uitslaat, de vloer geen vocht bevat.

Het meten van restvocht met behulp van een elektronische vochtigheidsmeter (capacitieve methode) berust op het principe van het uitzenden van een elektrisch signaal en het meten van de weerstand. De gemeten waarde drukt men doorgaans uit in digits (referentiewaarden) die men vaak in tabellen kan herleiden tot een CM waarde. Omdat water (vocht) elektriciteit geleidt, zal op die plekken waar zich veel vocht bevindt een hogere waarde gemeten worden. Sommige materialen bevatten van nature meer vocht of enigszins geleidende eigenschappen. Magnesiet is daar een goed voorbeeld van. Omdat magnesietvloeren enigszins stroom geleiden is vochtbepaling met een elektrische vochtigheidsmeter eveneens niet mogelijk. De meter zal een uitslag geven zelfs wanneer er geen of zeer weinig vocht in de magnesietondervloer aanwezig is. Een hoge waarde op een elektronische vochtmeter hoeft dus niet direct op een hoog percentage restvocht in magnesietvloeren te duiden.

alternatief magnesietvloer

Wat nu wel?
De bepaling van het vochtgehalte van magnesietvloeren gebeurt best volgens de gravimetrische of droogstoofmethode (overeenkomstig NEN-EN 13183-1:2002 Vochtgehalte van een stuk gezaagd hout – Deel 1: Bepaling door middel van wegen en drogen in een oven). Bij deze destructieve bepaling haalt men op diverse plaatsen, zoals men doet bij een CM bepaling, een hoeveelheid materiaal uit de ondergrond. Na het direct wegen van de hoeveelheid materiaal wordt de gekende massa in een oven gedroogd (gewoonlijk 105 °C) tot een constant gewicht is bereikt.

Het restvochtpercentage is gelijk aan het verschil tussen het gewicht in vochtige en droge toestand, gedeeld door de natte massa, x 100 ; ((begingewicht – eindgewicht) / begingewicht)) x 100 = …% vocht

Bijvoorbeeld: (10 – 9.5)
Begingewicht (nat) 10 gram x100 = 5%
Eindgewicht (droog) 9.5 gram 10

De gravimetrische meting vóór en na droging is een zeer betrouwbare methode voor de bepaling van het vochtgehalte. Uiteraard is deze methode niet erg praktisch. Een meer praktische maar minder nauwkeurige methode is een indicatieve bepaling. Hierbij kan men redelijk eenvoudig zonder speciale meetapparatuur het verschil tussen droog – vochtig – nat ‘bepalen’. Door op diverse plaatsen op de magnesietvloer stukjes plastic folie van ca. 10×10 cm met tape te plaatsen (de tape op alle randen aanbrengen zodat het geheel hermetisch is afgesloten en eventueel aanwezig vocht niet kan ‘ontsnappen’) en aansluitend minimaal 24 uur te wachten kan men visueel de vloer beoordelen. Wanneer na het verwijderen van de plastic folie er géén natte/donkere plek zichtbaar is in de magnesietvloer is de vloer voldoende droog. Is er wel een natte/donkere plek ontstaan en is er condens zichtbaar/voelbaar op de binnenzijde van de folie is de vloer onvoldoende droog. Hierbij kan men nog een stap verder gaan door onder de folie een stuk krantenpapier of tissue te plaatsen. Wanneer na het verwijderen van de plastic folie het papier droog is, is de magnesietvloer voldoende droog. Is het papier vochtig of nat en is er condens zichtbaar/voelbaar op de binnenzijde van de folie is de vloer onvoldoende droog.

Gezien het feit dat het in ongeveer 90% van de situaties waarin men magnesietvloeren aantreft gaat over bovenverdiepingen in monumentale panden is er in de praktijk weinig restvocht te verwachten. In alle overige gevallen hopen wij voldoende info aangereikt te hebben om een afdoende meting te kunnen uitvoeren.

Schuimbeton is een alternatief voor de magnesietvloer

Nadelen van schuimbetonvloer
  • De betreffende ruimte is niet beschikbaar tijdens werkzaamheden, circa 7 dagen.
  • Je moet eventueel zand afgraven.
  • Het schuimbetonvloer moet niet weg kunnen lopen tijdens het aanbrengen.
  • De kruipruimte vormt de mal van je nieuwe vloer. Je hebt dus geen kruipruimte meer.

ENCI Studieprijs 2017

Dit is het tweede artikel in een serie met bijdragen van prijswinnaars van de ENCI Studieprijs 2017. De studie ‘Material and structural design aspects of a prefabricated balcony of lightweight concrete’, die in dit artikel wordt beschreven, ontving de tweede prijs in de categorie Universiteiten. De jury over deze studie: “De jury spreekt haar waardering uit voor de volledigheid van dit onderzoek, van materiaal tot product. Voorwaar een mooi voorbeeld van een goede symbiose tussen betontechnologie en constructieleer. Ondanks de veelheid aan informatie is het rapport goed leesbaar en ordelijk gestructureerd. Bewondering is er vooral ook voor de mate van zelfreflectie van de student. Dit uit zich in de vergelijking van de onderzoeksresultaten met literatuur en bestaande normering, maar ook in het besef dat het eindproduct van de studie nog nader onderzoek vergt alvorens te kunnen worden toegepast in de praktijk. Al met al een mooi voorbeeld van een slimme ontwikkeling van het materiaal beton en een gedegen onderzoek.”

Een alternatief voor de magnesietvloer en zijn nadelen

Magnesietvloer ondervloer en parket

Gewicht is 700 kg per m3 dus dat is 7 kilo per m2 bij 1 cm dus bij gemideld 5 cm is het 35 kg per m2 !

Dus een zeer goed alernatief voor de magnesietvloer.

Het kan ook door Woodstock gelegd worden met vloerverwarming!

Een alternatief voor de magnesietvloer en zijn nadelen

Nu bij Woodstock een alternatief voor de magnesietvloer.

Binnen 2 dagen droog!

Makkelijk te egaliseren!