Anhydrietgebonden Dekvloer: Duurzaam en milieubewuste, arbeidsvriendelijke afwerkvloer met beheersbare kwaliteit.

Anhydrietgebonden Dekvloer? Juist bij ons nu de dekvloer: Vaak wordt hier makkelijk over gedacht niet meer dan twee lijntjes op de tekening van de architect. Maar tegelijkertijd een essentieel onderdeel van de vloeropbouw. Draagvloeren zijn zelden vlak genoeg om de vloerbedekking direct op aan te brengen.
Er is een tussenlaag nodig die letterlijk de basis vormt voor een probleemloze vloer. Tijdens de levensduur van een gebouw zal de vloerbedekking/afwerking na een aantal jaren worden vervangen. Een goede dekvloer niet.
Door te geringe aandacht in de bouwfase kunnen in de gebruiksfase ernstige beschadigingen optreden aan de relatief goedkope dekvloer, maar ook aan de veel duurdere vloerbedekking. Gehele of gedeeltelijke vervanging is het gevolg. Een onverwachte kostenpost voor de eigenaar/gebruiker van het gebouw. Onnodige kosten, die voorkomen kunnen worden door al in de ontwerpfase aandacht te besteden aan de kwaliteit van de dekvloer.

Anhydrietgebonden Dekvloer

Anhydrietgebonden Dekvloer

Anhydrietgebonden Dekvloer is volwaardig onderdeel vloersysteem
De vloer is het meest intensief gebruikte onderdeel van een gebouw. De gebruikskwaliteit wordt niet alleen bepaald door de vloerbedekking, maar zeker ook door de kwaliteit van wat daaronder zit: de dekvloer en de draagvloer. Gewoonlijk wordt de ruwe draagvloer in gebouwen afgewerkt met een dekvloer van 30 a 50 mm. Traditioneel gebeurt dat meestal met een mortel van zand, cement en water, die met de hand wordt aangebracht. Een zwaar en uit arbeidstechnisch standpunt nauwelijks aan vaardbaar proces, dat bovendien kwalitatief moeilijk beheersbaar is.
Geen wonder dat de belangstelling groeit voor een alternatief type dekvloer.

Anhydrietgebonden Dekvloer gietvloer
Reeds vele jaren wordt onderzoek verricht naar het aanbrengen van dekvloeren in een zodanige consistentie dat het arbeidsintensieve verdelen, afrijen en verdichten goeddeels achterwege kan blijven.
Diverse bindmiddelen zijn op hun bruikbaarheid en economische haalbaarheid onderzocht (cement, magnesiet, diverse vormen van gips). De ontwikkeling van de anhydrietgebonden gietvloer is technisch en economisch het verst voortgeschreden.
Door de produkt- en proceseigenschappen is de anhydrietgebonden gietvloer kwalitatief goed beheersbaar. Bovendien past de arbeidsvriendelijke verwerking helemaal in het streven naar betere arbeidsomstandigheden op de bouwplaats.

ISOLATIEBETON