Nadelen schuimbeton kruipruimte

Over nadelen van schuimbeton in kruipruimte in één lijst

 1. Schuimbeton heeft een goede werkvoorbereiding nodig en moet goed ingemeten worden, anders bestaat er het risico van te veel of te weinig materiaal;
 2. Mogelijk zijn er bijkomende kosten voor graafwerkzaamheden en verwijderen van oud puin en/of beton;
 3. De ruimte waarin het schuimbeton wordt gestort, is tijdelijk niet beschikbaar voor gebruik;
 4. Het storten is weersafhankelijk; de temperatuur mag niet onder de 5 graden Celsius zijn;
 5. Schuimbeton is ongeschikt als dekvloer, dus moet er altijd nog een gips of cementgebonden vloer overheen;
 6. De kruipruimte is niet meer toegankelijk;
 7. Ramen en deuren moeten open na het storten van schuimbeton, zodat er voldoende ventilatie is. Daarbij moet men opletten dat er geen (huis)dieren de ruimte in kunnen;
 1. Er moet een goede dichte “bak” geplakt worden met (bouw)folie. Dit moet zeer goed zijn uitgevoerd, want anders kan het schuimbeton weglopen of (in)zakken;
 2. Er moeten twee waterpunten aanwezig zijn of er moet water naar de locatie gebracht worden;
 3. Er moet voldoende parkeerruimte beschikbaar zijn om de pompmachine te kunnen plaatsen (minimaal drie parkeerplaatsen);
 4. Bij de gemeente moet ontheffing aangevraagd worden om het werk uit te kunnen voeren;
 5. Er moet een 380 Volt krachtstroom aansluiting in de woning of het pand aanwezig zijn, anders moet een aggregaat worden gehuurd;
 6. Het bouw- en sloopafval moet worden afgevoerd;
 7. Na afloop van de werkzaamheden moet de pompmachine en de straat schoongemaakt worden;
 8. De dikte van schuimbeton is 50 cm. Als schuimbeton dikker wordt gestort, is de kans op weglopen en (in)zakken groter. Het is beter om dan in twee keer te storten, dus 2 lagen over elkaar heen. Het kan wel! Wij proberen het vaak tot wel 80 cm en is ook vaak gelukt.