Schuimbeton fundering

fundering schuimbeton

Telefoonnummer: 085-4846144
Bij geen gehoor: 0226-427785
Whatsapp: Stuur ons direct een bericht
E-mailadres: info@woodstock-vloeren.nl

Fundering met schuimbeton is een nieuwe manier om funderingen te bouwen. Het is een duurzame, milieuvriendelijke en betaalbare oplossing die veel voordelen biedt voor de bouwsector.

Het gebruik van schuimbeton bij het maken van funderingen vermindert de kosten, vermindert de tijd die nodig is voor het bouwen en verhoogt de duurzaamheid van het ontwerp.

Bovendien zorgt het ervoor dat er minder afval wordt geproduceerd. Door deze voordelen kan fundering met schuimbeton een goede keuze zijn voor verschillende projecten.

Er zijn verschillende problemen in Nederland waar we ons bewust van moeten zijn. Hier zijn enkele van de belangrijkste problemen die juist met schuimbeton opgelost kunnen worden.

Nederland is een laaggelegen land met veel water, waardoor het gevoelig is voor overstromingen. Klimaatverandering kan de frequentie en intensiteit van overstromingen vergroten. Schuimbeton drijft op water!

Watervervuiling: het water in Nederland is niet altijd schoon. Industriële activiteiten, landbouw en huishoudens kunnen chemicaliën, afval en andere verontreinigingen in het water brengen, wat schadelijk kan zijn voor mens en milieu. Schuimbeton verdringt water!

Verdroging: door intensieve landbouw en het gebruik van grondwater voor menselijke consumptie en industriële doeleinden kan het grondwaterpeil dalen, wat kan leiden tot verdroging van natuurgebieden. Dan kan Schuimbeton zakken!

Verzilting: zout water kan via de rivieren en zeewater binnendringen in de grondwaterlagen en zoetwatervoorraden, waardoor deze onbruikbaar worden voor landbouw en menselijke consumptie. Omdat Schuimbeton in folie zit gebeurt er niets mee.

Bodemdaling: in sommige delen van Nederland daalt de bodem als gevolg van het winnen van gas en olie en het onttrekken van grondwater, waardoor overstromingsrisico’s toenemen en infrastructurele werken aangetast kunnen worden. Dit is een nadeel van schuimbeton.

Om deze waterproblemen aan te pakken en te voorkomen dat ze verergeren, zijn er verschillende maatregelen genomen, zoals het versterken van dijken en het verbeteren van de waterkwaliteit. Bovendien wordt er steeds meer ingezet op duurzaam waterbeheer en -gebruik, zoals het verminderen van het waterverbruik en het hergebruiken van gezuiverd afvalwater. Woodstock vloeren werkt hieraan mee.

Lees meer over fundering:

Fundering tuinhuis maken
Kruipruimte fundering
Fundering alternatief
Schuur op schuimbeton fundering