Kan schuimbeton verzakken?

 

Kan schuimbeton van jouw vloer verzakken? Als u overweegt om een uitbouw, aanbouw of bijgebouw te (laten) maken, zult u moeten nadenken over welke fundering moet u nemen. Heeft u een goed advies bij Woodstock Vloeren gekregen?  Maar u vergelijkt natuurlijk ook zelf de welke fundering u nodig heeft.

Dit artikel helpt u met een duidelijk overzicht van alle soorten funderingen.

Schuimbeton op veengrond

Schuimbeton op veengrond is een voor Nederland bekend en problematisch proces. Het is het gevolg van oxidatie van veen, van inklinken en zetting van bodem het is een proces in de diepere ondergrond. Bodemdaling leidt tot schade aan schuimbeton funderingen maar ook leidingen en infrastructuur kunnen er last van krijgen.

Oorzaken bodemdaling

Oorzaken bodemdaling

Schuimbeton op veengrond is een voor Nederland bekend en problematisch proces. Het is het gevolg van oxidatie van veen, van inklinken en zetting van bodem het is een proces in de diepere ondergrond. Bodemdaling leidt tot schade aan schuimbeton funderingen maar ook leidingen en infrastructuur kunnen er last van krijgen.

Klimaateffectatlas bodemdaling

Ook wordt door bodemdaling de potentiële overstromingsdiepte, en daarmee de overstromingsrisico groter. Oxidatie leidt daarnaast tot CO2-emissie en zelfs tot een waterkwaliteitsprobleem door vrijkomende nutriënten en (toename van) brakke kwelwater. In stedelijk gebied leidt (ongelijkmatige) bodemdaling tot extra kwetsbaarheid voor ook meer wateroverlast doordat laagte ontstaan en het rioolsysteem verstoord raakt.

 

In 2016 heeft het PBL geraamd dat de maatschappelijke kosten van bodemdaling in laagveengebieden tot 2050 tot zelf €22 miljard kunnen bedragen.

Welke fundering nodig?

Om een goede start te maken met bouwen, is een fundering noodzakelijk. Maar welke is nu de beste? De meeste mensen gaan voor een stevige, betrouwbare fundering van beton om de verzaking van vloer te voorkomen. Verreweg de meeste bouwprojecten in Nederland worden nog gerealiseerd met een betonnen palen fundering.

Wat is fundering op staal?

Goed om te benoemen is dat het in sommige gevallen en met sommige ondergronden niet nodig is om diep de grond in te gaan slaan met palen. Dat heet dan fundering op staal. Dit type fundering heeft niets te maken met staal, maar betekent feitelijk ‘vlak, direct op de harde ondergrond’. Het wordt ook wel een rechtstreekse plaat fundering genoemd. Wat dit type fundering snel en voordelig maakt, is dat deze maar een heel klein stukje de grond in gaat.

Dus lage kosten: er wordt een laagje beton gestort over het oppervlak waar gebouwd moet worden. Dit kan goed op schuimbeton. Deze methode is helaas lang niet altijd geschikt maar wel op schuimbeton! Het kan sowieso niet als u wilt bouwen op slappe veengrond of slappe klei.

Wel is dit een goed optie op zandgrond, dan eerst laag schuimbeton en dan beton maar zelfs dan nog is het geen echt goede basis voor zwaar en hoog gebouw, dus laat u in dat geval goed voorlichten door Woodstock Vloeren. Fundering op staal met schuimbeton is geschikt voor kleinere lichte gebouwen of voor bijvoorbeeld een terras of aanbouw van hout salet.

Stroken fundering

Een fundering voor aanbouw kan op zandgrond ook gemaakt worden met strokenbeton, dat is gewapend betonplaat van 80 cm breed. Dit is sterker dan ongewapend schuimbeton maar van gewoonbeton en ook iets duurder. U krijgt hierbij wel veel minder snel werking, verzakkingen of andere problemen.

Puttenfundering

Ligt de draagkrachtige grondlaag iets dieper dan bij zandgrond, dan is fundering op putten soms nog een mogelijkheid. De draagkrachtige laag moet daarvoor tussen de vier en acht meter diep liggen, anders lukt het niet. Wij raden dit af.

Er worden twee pijlers gemaakt van beton. Deze bestaan uit losse betonnen ringen op elkaar die een voor een in de grond wegzakken door de grond binnenin weg te graven. Boven op de twee pijlers komt de funderingsbalk te liggen. Het voordeel hiervan is dat er niet geheid hoeft te worden, maar het lukt helaas niet altijd goed.

Funderen op palen

Hebt u de pech dat u in een gebied woont waar de draagkrachtige grondlaag echt diep ligt, dan is een boven genoemd stuk gegoten beton helaas in bijna geen enkel geval de optie. Dit geldt voor een vrij groot deel van Nederland. U zult dan fundering op palen moeten maken. Meestal gaat dit om gladde betonnen palen die heel diep in de grond geslagen worden. Een stevige en goede optie, maar wel de duurste.

Zwevende bodemplaat op schuimbeton

Een andere mogelijkheid om een fundering te maken bij een ondergrond die onvoldoende stevigheid biedt is een zwevende bodemplaat, ook wel fundatieplaat op schuimbeton. Deze is alleen geschikt voor op zichzelf staande bijgebouwen zoals een schuur, garage, serrewant lichte hout aanbouw de fundatieplaat zorgt ervoor dat het niet erg is als de grond een beetje werkt. Het gebouw dat erop staat, beweegt gewoon mee. Een zwevende vloerplaat is net als de andere opties gemaakt van schuimbeton met daarop betonvloer met staal.

Houten Palen verrotten

Er zijn in Nederland veel woningen met een fundering op houten palen. Dit was tot voor 1955 à 1975 normaal. Daarna ontwikkelde de zeer goede fundering techniek met beton die zich en werden houten palen uit gefaseerd. Alle oude vloeren van houten palen nu verzakken. Tegenwoordig is een fundering op houten palen heel ongebruikelijk, en wordt het alleen nog gedaan in combinatie met beton.

Op wat voor grond woon woont u?

De meeste mensen weten wel ongeveer op wat voor grond ze wonen. Polder is bijvoorbeeld nooit veen of zandgrond, dat spreekt voor zich. Maar er zijn gebieden waarin het niet zo duidelijk is.

De funderingsviewer van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) geeft raad op basis van uw postcode informatie over de grondsoort van uw kavel. Deze site is oorspronkelijk bedoeld voor het opsporen van mogelijke problemen, zoals er bijvoorbeeld met oude panden met een verkeerde fundering. Het is echter ook erg handig voor een snelle grondsoort onderzoek te doen zodat u zeker weet hoe uw fundering te maken! Dit kan met een grond boor.

Hoe dik moet schuimbeton minimaal zijn?

Over het algemeen geldt: hoe dikker het isolatiemateriaal schuimbeton, hoe beter de isolatiewaarde heeft schuimbeton. Maar je gaat ook niet onnodig veel isoleren toch. De handige tool van Woodstock gebruik je voor het bepalen van diktes voor schuimbeton dat je wil gebruiken en hoe je gaat toe passen.

Heeft u een koude houten balkenvloer in de woning? Of een doorgezakt of aan een kant weggezakt? Als je vloer aan vervanging toe is denk dan aan schuimbeton? Schuimbeton is de juiste en meest duurzame keuze, Woodstock heeft schuimbeton met de hoogste isolatiewaarde in Nederland en vloerverwarming capaciteit 3.5 geschikt voor een warmtepompsysteem.