Wat is verschil tussen RD-waarde en RC-waarde?

Wat is verschil tussen RD-waarde en RC-waarde?

De RD-waarde en RC-waarde zijn beide termen die gebruikt worden in de context van isolatiematerialen om de warmtegeleidingseigenschappen van een materiaal aan te duiden. Het is belangrijk om het verschil tussen deze twee waarden te begrijpen om een goed geïsoleerde woning of gebouw te kunnen realiseren.

De RD-waarde verwijst naar de warmteweerstand van één materiaal, terwijl de RC-waarde betrekking heeft op de isolerende werking van de gehele constructie. Beide waarden zijn belangrijk bij het ontwerpen en beoordelen van goed geïsoleerde gebouwen en helpen bij het maken van weloverwogen keuzes op het gebied van isolatiematerialen en -systemen. Ik uitleg het hier wat dit betekent.

De RD-waarde (ook wel warmteweerstand genoemd) geeft aan hoe goed een materiaal isoleert. Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.  Het wordt gemeten in vierkante meters kelvin per watt (m²K/W). Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.

RD-waarden van isolatiematerialen

RD-waarden van isolatiematerialen

De RD-waarde speelt een cruciale rol bij het beoordelen van de isolerende eigenschappen van isolatiemateriaal. Het is een maatstaf die aangeeft hoe goed het materiaal in staat is om warmte tegen te houden.

Bij het kiezen van isolatiemateriaal is het belangrijk om te weten wat de RD-waarde is. Deze waarde wordt berekend door de dikte van het materiaal te delen door de warmtegeleidingscoëfficiënt. Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter het materiaal isoleert.

De RD-waarde heeft invloed op verschillende aspecten, zoals energiebesparing en comfort in een gebouw. Met hogere RD-waardes kan er meer warmte binnen worden gehouden tijdens koude winters en kan er meer koelte behouden worden tijdens hete zomers.

RC-waarde

RC-waarde

Daarentegen geeft de RC-waarde de totale isolerende werking van een constructie weer. Dit houdt rekening met alle lagen en componenten die bijdragen aan de isolatie, inclusief eventuele luchtlagen en ventilatieopeningen. De RC-waarde wordt berekend door de som van alle individuele RD-waarden van de verschillende materialen en lagen in een constructie op te tellen. Met andere woorden, het geeft aan hoe goed de volledige constructie warmte kan tegenhouden.

Het is belangrijk om te begrijpen dat de RC-waarde en de RD-waarde verschillende concepten zijn die elkaar aanvullen bij het beoordelen van de isolatieprestaties van een constructie. De RC-waarde wordt gebruikt om te bepalen hoe goed een volledige constructie geïsoleerd is, terwijl de RD-waarde specifiek aangeeft hoe goed een isolatiemateriaal presteert.

Kort samengevat: De RD-waarde verwijst naar de warmteweerstand van één materiaal, terwijl de RC-waarde betrekking heeft op de isolerende werking van de gehele constructie. Beide waarden zijn belangrijk bij het ontwerpen en beoordelen van goed geïsoleerde gebouwen en helpen bij het maken van weloverwogen keuzes op het gebied van isolatiematerialen en -systemen.

Hoe kan ik RC-waarde berekenen?

Hoe kan ik RC-waarde bereken?

Hoe kan ik RD-waarde berekenen?

We hebben de lambda-waarde immers nodig om tot de RD-waarde te komen. Ook zeggen de waardes niet hetzelfde. De lambda-waarde geeft aan hoe de warmtegeleiding van een materiaal is bij één meter dikte.

De RD-waarde is de warmteweerstand van één materiaal, terwijl de RC-waarde de isolerende werking geeft van de gehele constructie. De RD-waarde berekent u zo: RD = isolatiedikte / lambdawaarde = 0,200/0,036 => RD – 5,56 (m2K/W). De RC-waarde is de optelsom van de RD-waardes.