Vermiculiet

Vermiculite korrelisolatiematerialen

Duurzame korrels worden steeds meer gebruikt in de isolatie. Met name de vochtige kruipruimte isoleren. De techniek worden deze korrels steeds vaker toegevoegd aan opgeschuimd  om er voor te zorgen voor een betere, meer luchtige structuur. Maar wat is het verschil tussen vermiculiet en perliet? In dit artikel geven wij meer uitleg.

Wat is vermiculiet?

Vermiculiet is een minerale delfstof (een gesteente) die bij een verhitting exfolieert (uitzet) als een harmonica ( denk aan popcorn) Er ontstaat zo een zeer lichte korrel die over een groot vochthoudend vermogen beschikt. Dit vocht geeft het vermiculiet vervolgens weer langzaam af, waardoor het zeer geschikt is voor de isolatie, met name de kruipruimte.

Dit vochthoudend vermogen zorgt er namelijk voor dat enerzijds het water wordt vastgehouden en daardoor veel minder snel worden uitgedroogd, en anderzijds dat de isolatie structuur luchtig en luchrijk blijft, waardoor schuimbeton isolatie makkelijk kan aanmaken. Daarom wordt vermiculiet vaak gebruikt als isolatie.

Vermiculiet is verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes:

Vermiculiet 1: 0-1,5 mm.

Vermiculiet 2: 0-3 mm. Dit wordt gebruikt voor het afstrooien van bloemenzaad, ter bevordering van het kiemen van de zaden.

Vermiculiet 3: 0-5 mm. Dit wordt gebruikt voor het afstrooien van groentezaden en voor het doormengen in potgrond.

Vermiculiet 4: 0-10 mm. Dit wordt gebruikt in de bollenvermeerdering bij het verpakken.

Wat is perliet?

Perliet is een anorganisch gesteente wat na verhitting expandeert tot een poreuze, luchtige en lichtgewicht korrel; perlietkorrels Het wordt veel gebruikt als toeslagstof in potgronden, stekgronden, zaaigronden en pluggen. Potgrond met perliet zorgt voor een luchtiger substraat en betere drainage van het water, waardoor het vooral gebruikt wordt bij planten die in niet te vochtige grond mogen staan, zoals kerststerren. Perlietkorrels zijn verkrijgbaar in verschillende korrelgroottes:

Perliet 1: 0-1,0 mm. Wordt over het algemeen niet gebruikt in de tuinbouw.

Perliet 2: 0-3,0 mm. Wordt gebruikt in zaai- en stekgrond, als puur substraat en in sommige gevallen als lichtreflectiemiddel in anjer en lathyrus.

Perliet 3: 0-6,5 mm. Wordt gebruikt om te mengen met potgrond voor een luchtigere structuur.

Daarnaast is perliet verkrijgbaar in substraatmatten, welke ingezet kunnen worden als substraat in diverse teelten onder glas. Doordat perliet goed stoombaar is, kunnen de substraatmatten meerdere jaren gebruikt worden.

Zowel vermiculiet als perliet is gemaakt van gesteente en is dus niet biologisch afbreekbaar.