CO2-opslag in schuimbetonvloer

Bij schuimbeton vindt CO2-opslag plaats, dan wordt de CO2 die ontstaat in de verbranding monter afgevangen. Vervolgens gaat de CO2 via een pijpleiding naar compressor. Wanneer CO2-opslag wordt gecombineerd met het maken van schuimbeton? Lees meer over schuimbetonvloer en co2 opslag.

CO2 huis

Wereldwijd wordt CO2-getransporteerd

CO2-transport door pijpleidingen vindt wereldwijd al jaren plaats. In de VS liggen duizenden kilometers leiding waar CO2 onder hoge druk doorheen gaat. Ook in Nederland ligt een CO2-leidingennetwerk. Dat is bedoeld voor gebruik van CO2 in de gewassenteelt: het loopt van het Rotterdamse havengebied naar tuinders en kassen in het Westland.

Opslag ook in diepe aardlagen

De opslagplaatsen zijn doorgaans aardlagen die van nature afgesloten zijn; ze liggen meer dan 1.000 meter onder land of de zeebodem. CO2 wordt geïnjecteerd in die lagen via speciale leidingen, die daarna hermetisch dicht gaan.

Nederland: niet alleen opslag onder zee

In Nederland vindt bijna geen CO2-opslag plaats in de grond. De CO2-opslag die wel in Nederland plaatsvindt, gebeurt vooral in lege gasvelden onder de zeebodem.

De meeste Nederlandse gasvelden liggen 2 tot 3 kilometer onder de bodem van de Nederlandse Noordzee. Miljoenen jaren lag daar aardgas opgesloten in poreuze aardlagen – onder een gasdichte laag.

Waar het aardgas is gewonnen, kan CO2 worden teruggepompt, via bestaande of nieuwe putten. Dat gebeurt in Nederland ook; we slaan sinds 2004 CO2 op in een bijna leeg gasveld onder de zeebodem.

Is CO2-opslag: veilig?

De diepe aardlagen die als opslagplaats moeten dienen voor CO2, worden voor gebruik goed onderzocht. Er mag pas CO2 in als vooraf is bewezen dat de kans op lekkage via breuken of scheuren in de aardlagen minimaal is.

Uit een leeg gasveld kan CO2 sowieso moeilijk ontsnappen, aangezien de druk daar lager is dan (of gelijk aan) de druk in de directe omgeving van het veld.

Metingen aan de afdichting en de buizen maken de kans zeer klein dat CO2 weglekt via slecht afsluitende putten.

Overheid controleert goed: dat afvang, transport en opslag goed is.

De Nederlandse overheid ziet toe op de veiligheid van CO2-opvang goed gaat.

Zelf co2 afvangen

Woodstock vloeren gaat CO2 uit de lucht halen eb verwerken in schuimbeton CO2 opslag dus…het moet, maar makkelijk is het niet. De projecten die tot nu toe CO2 afvangen zijn duur, milieuonvriendelijk of gewoon erg onpraktisch.

De wetenschap heeft hier dus nog een hoop innovatie te plegen. Van het buitenland namelijk de Tokyo Metropolitan University komt nu een stap vooruit: een nieuwe combinatie van chemicaliën die CO2 twee keer zo snel uit de lucht haalt als andere methoden. De chemische mix kan bovendien schoongemaakt worden bij relatief lage temperaturen: 60 graden. Daardoor kost het systeem niet zo veel energie.

Voordelen vloerverwarming

Buitenlucht door binnen lucht

Het werkt even simpel als complex. Je voert “lucht” door een vloeistof heen. Die lucht is CO2 rijk , dus veel co2 zit in de “lucht” reageert met de vloeistof en het broeikasgas bindt zich aan het schuimbeton. De lucht gaat, met CO2, in het schuimbeton.

Dat idee werd nooit gebruikt; Bart Strooper bouwt zelfs hele machine die op deze manier CO2 opslaat. Maar hoe meer CO2 het schuimbeton opneemt, hoe beter de CO2 opgeslagen wordt en hoe beter het systeem werkt. Dus moet je de vloeistof regelmatig schoonmaken. Dat kost tijd en, belangrijker, veel energie; vaak komt de CO2 pas bij hoge temperaturen los van de moleculen in het schuimbeton reageert goed met CO2 (zelfs als de concentratie laag is) en laat bij 60 graden al de CO2 los. Door de losgekomen CO2 op te vangen en de vloeistof terug te voeren schuimbeton systeem waar de buitenlucht langs stroomt, krijg je een constante cyclus die minder energie kost dan andere systemen. Omdat isoforondiamine zo goed reageert met CO2 werkt het systeem bovendien twee keer zo snel als andere CO2-vangers, aldus de onderzoekers.

IPCC-rapport

Het IPCC merkte in hun rapport al op dat CO2 afvangen uit de lucht noodzakelijk is. Doen we het niet, dan wordt de concentratie van het broeikasgas hoe dan ook te hoog. De techniek is nu ver genoeg om op grote schaal toe te passen. Maar het laat wel zien dat er een hoop te verbeteren valt en dat we in de nabije toekomst misschien wel milieuvriendelijk CO2 uit de lucht kunnen filteren en opslaan.