Stikstof probleem opgelost met schuimbeton

Stikstofprobleem opgelost met schuimbeton

Het zal u vast niet zijn ontgaan: Nederland heeft een stikstofprobleem. Maar misschien is er wel een oplossing uit onverwachte hoek. Kleine organismen, zoals algen, zouden de stikstof- en ammoniakproblemen in de landbouw kunnen oplossen. Schuimbeton West kan hier een steentje aan bijdragen.

Bron: oplossing voor stikstofproblemen in de grarische sector.

Algen maken eiwit van stikstof en eiwit zit in schuimbeton!

Hoe dit werkt? Door ammoniak te scheiden in een gesloten systeem, kan het niet ontsnappen. Na het scheidingsproces kunnen de stikstofhoudende bestanddelen in speciale tanks gebonden worden aan algen. Deze algen maken een eiwit aan dat een van de grondstoffen is voor het schuimbeton van Schuimbeton West. Waar het dus op neer komt: door het maken van schuimbeton dringen wij de hoeveelheid stikstof in de lucht terug.

Door op de bovenstaande manier de stikstof- of ammoniakuitstoot te recyclen, hoeft een boer bovendien geen mest meer op het land uit te rijden. Doordat hij zelf eiwitten produceert hoeft hij ook geen krachtvoer meer te gebruiken. En dat betekent dat er weer minder oerwoud gekapt hoeft te worden doordat er minder soja uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika hoeft te worden geïmporteerd. Het is niet zo dat hiermee het hele stikstofprobleem opgelost is, maar het is een stap in de goede richting.

Schuimbetonfundering (schuimbetonvloer)

Een schuimbetonfundering heeft als eigenschap dat het een zeer lichtgewicht (lichter dan water) constructie betreft. Vooral voor weinig draagkrachtige ondergronden is schuimbeton een perfect ophoog- en funderingsmateriaal.

Eén van de eigenschappen van schuimbeton is dat het ook een isolerend materiaal betreft. De schuimbetonvloer van Schuimbeton West wordt samengesteld uit cement, water, toeslagmaterialen en een schuimvormend eiwit. Het is licht van gewicht en werkt ook vochtwerend. En het kan dus ook een rol spelen om de stikstofprobleem opgelost te krijgen.

Voordelen van een fundering van de schuimbetonvloer

Het gebruik van een schuimbetonvloer als fundering heeft een voordeel dat het beton middels de toepassing met een slang op moeilijk bereikbare plekken kan worden aangebracht. Daarnaast blijft het materiaalgebruik tot een minimum beperkt en wordt de samenstelling van het schuimbeton bepaald naar aanleiding van het gewenste draagvermogen.

Ervaringen met schuimbeton

Sinds eind jaren 60 wordt schuimbeton in combinatie met de (ook zeer lichte) magnesietvloer met succes toegepast in zowel oude woningen als nieuwe. Schuimbeton kan als lichtgewicht ophoog- en funderingsmateriaal gebruikt worden, maar ook als isolerende dakafschotlaag, als uitvulmateriaal voor oude leidingen en voor isolerende vloerrenovatie.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een schuimbeton fundering en de mogelijkheden voor uw huis? Neem dan contact met ons op.

ik heb hier nog meer oplossingen voor het mest (stikstof) probleem.

Stikstof probleem oplossen

stikstof probleem oplossen

er is geen stikstof probleem

stikstof oplossing