Schuimbeton nadelen

Schuimbeton zelf storten

Geen garantie als de voorbereidingen zelf gedaan worden. Iedereen is het erover eens dat het isoleren van de kruipruimte in de woning alleen maar voordelen heeft, toch? Ja en nee. Wanneer de isolatie vakkundig wordt aangebracht door een gespecialiseerd bedrijf zal dat alleen maar voordelen geven.

“Maar je kan toch niet altijd zomaar je kruipruimte gaan isoleren terwijl je spouwmuurisolatie niet goed is?” – de vraag die vaak wordt gesteld. En dat het ook waar! Een goed isolatie bedrijf zal bijvoorbeeld afraden een sterk vervuilde spouw te vullen met isolatiemateriaal. Met deze verontreinigingen wordt voornamelijk bedoeld:

Veel water nodig
Folie moet goed geplaatst zijn
3 parkeerplaatsen nodig aan 1 gesloten
3 parkeerplaatsen nodig aan 1 gesloten
Speciebaarden
Opgehoopte valspecie dus een koudebrug
Verzakt isolatiemateriaal komt ook veel voor
Mogelijk bijkomende kosten voor graafwerkzaamheden en verwijderen van puin, beton

Daarom werkt de kruipruimte isolatie alleen goed in combinatie met andere isoleren maatregelen.

Meer informatie: schuimbetonvloer nadelen

Vereist een goede voorbereiding

Hoewel schuimbeton makkelijk is aan te brengen (het ‘loopt’ als het ware zelf de ruimte door), betekent dat wel dat het niet uit de ruimte weg mag kunnen lopen. Er moet dus voor worden gezorgd dat de ruimte en alle gaten goed zijn afgesloten.

Mogelijk bijkomende kosten voor graafwerkzaamheden en verwijderen van balken

Om schuimbeton te kunnen storten moet de ruimte klaar worden gemaakt om te kunnen storten. In bepaalde situaties kan dit extra tijd en geld kosten. Zo moeten we soms houten balken weghalen, of een gedeelte van de ruimte afgraven.

Ruimte enige tijd niet beschikbaar

Ook is de ruimte uiteraard niet te gebruiken gedurende de werkzaamheden. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van de ruimte en hoe lang de werkzaamheden in beslag nemen.

Storten afhankelijk van weersomstandigheden

Voor het storten zijn we afhankelijk van de weersomstandigheden: bij vorst en regen kan schuimbeton niet gestort worden.

Niet geschikt als dekvloer

Schuimbeton is niet geschikt als dekvloer. Er moet dus altijd nog een andere laag overheen aangebracht worden.

Kruipruimte niet meer bereikbaar

Na het opvullen van de kruipruimte met schuimbeton, heeft u uiteraard geen kruipruimte meer. Maar eigenlijk is dit helemaal niet zo nadelig. Kruipruimtes hebben tegenwoordig eigenlijk geen nut meer. Een kruipruimte zorgt alleen maar voor vocht- en schimmelproblemen en houtrot. Wat dat betreft kun je een kruipruimte maar beter kwijt dan rijk zijn.