Isolatie hergebruiken

Er zijn steeds meer mogelijkheden om isolatiemateriaal zoals EPS-isolatie chips te hergebruiken. Door selectief te mengen met schuimbeton kan het isolatiemateriaal direct worden hergebruikt in dezelfde constructie. Hierbij verdient EPS bijvoorbeeld de voorkeur boven steenwol, omdat EPS geen vocht opneemt en daarom vaker aan de bouweisen zal blijven voldoen.

Verhogen vloerisolatie geeft nauwelijks meerkosten in de vloer renovatie.

Verhogen vloerisolatie geeft wel hogere rc waarde

Verhogen vloerisolatie geeft wel hogere rc waarde

Het verhogen van de isolatiewaarde voor de kruipruimte eigenlijk de nieuwe begaande grond vloer wordt vaak gezien als slechte tot niet kosteneffectieve maatregel. Maar het tegendeel is bewezen! Zo zou de verhoging van de Rc-waarde voor vloerisolatie een goede reductie CO2 opleveren.

Ook de reductie van energieverliezen wordt lager ingeschat dan bij het verhogen van de Rc-waarden voor de kruipruimte isolatie. Uit proeven en analyse van de testen blijkt dat het verhogen van de vloerisolatie wel degelijk kosteneffectief kan zijn.

Een warme vloer biedt comfort, waardoor mensen minder snel geneigd zijn om de thermostaat een paar graden hoger te zetten. Dit maakt een lagere gemiddelde (woon)kamertemperatuur mogelijk, waardoor er energiebesparing plaatsvindt. Dit blijkt uit praktijkonderzoek.

Toch wordt het verhogen van de vloerisolatie maar mondjesmaat gewaardeerd. Gewoon weg niet aan gedacht! Op basis van deze benadering “isolatie hergebruiken” is dan ook besloten om de isolatie-eis voor (begane grond) vloer niet te verhogen.

Analyse en testen

Uit analyse van op basis van de theoretische uitgangspunten van de NEN 1068 en NEN 7120 blijkt een verhoging van de vloerisolatie van Rc 3,5 m2•K/W naar Rc 5,0 m2•K/W, zoals bekend, een geringe reductie is en het energiegebruik op te leveren.

Maar ondanks deze geringe besparingsverwachting kan een Rc-waarde van 5,0 m2•K/W voor tussen- en hoekwoningen, in tegenstelling tot wat doorgaans beweerd wordt, wel degelijk kosteneffectief zijn. Dit komt door de beperkte verhoging van de kosten vloer renovatie (geen afvoer kosten) bij een toenemende Rc-waarde van de begane grondvloer is de vloer gewoon veel beter geïsoleerd.

Kostenberekening van een kruipruimte isolatie

Er is voor de kostenberekening uitgegaan van een kruipruimte isolatie met chips gemengd met schuimbeton waarbij zowel een Rc-waarde van 3,5 m2•K/W als 5,0 m2•K/W bereikt kunnen worden met een elementhoogte van 350 mm.

Het verschil tussen de isolatiewaarde schuimbeton en isolatiewaarden EPS bij elkaar opgeteld in de vloer zo zit in de isolatieschaal en de samenstelling van het isolatiemateriaal waardoor hogere Rc-waarden bereikt worden zonder een toenemende dikte van het vloerelement zelf.

Bij toepassing van een geïsoleerde normale schuimbeton 30 cm blijkt verhoging van de Rc-waarde naar 5,0 m2•K/W ook nog steeds kosteneffectief te zijn, maar dit geldt slechts in beperkte mate.

Dit is het gevolg van een toenemende opleghoogte bij verhoging van de Rc-waarde van geïsoleerde vloer, wel moeten er extra kosten gemaakt moeten worden voor de aansluitende bouwdelen, zoals spouwisolatie en gevelmetselwerk.

Ontdek de vele mogelijkheden om isolatie te hergebruiken.

Maak gebruik van ons schuimbeton als isolatiemateriaal en draag bij aan een groenere toekomst.

Kruipruimte isolatie chips verwijderen? Ga het nu hergebruiken!

Veel kruipruimtes in Nederland worden voorzien van kruipruimte isolatie chips (ook wel bodemisolatie genoemd). Bij het systeem isolatie EPS-chips wordt er isolatiemateriaal van EPS aangebracht op de bodem van de kruipruimte (vandaar de term bodemisolatie).

Kruipruimte isolatie is goede (in veel gevallen zelfs de enige) isolatie oplossing voor vochtige, lage en lastig te bereiken kruipruimte.

Lees meer over Bouwstoffen en afvalstoffen  Isolatiemateriaal.

Soms is het onvermijdelijk dat de kruipruimte-isolatie tijdelijk te moeten verwijderen en tijdelijk opgeslagen wordt.

Isolatiechips kruipruimte verwijderen of vloerisolatie korrels verwijderen kunnen wij van Woodstock Vloeren

Isolatiechips kruipruimte verwijderen of vloerisolatie korrels verwijderen kunnen wij van Woodstock vloeren

Telefoonnummer: 085-4846144
Bij geen gehoor: 0226-427785
WhatsApp: Stuur ons een bericht
E-mailadres: info@woodstock-vloeren.nl

Een enkele keer is het niet nodig de kruipruimte-isolatie (/bodemisolatie) te verwijderen i.v.m. herstelwerkzaamheden in de kruipruimte zelf. Er moet bijvoorbeeld een (gas)leiding of riool gerepareerd of vervangen worden. Het verwijderen van de isolatiechips of korrels (isolatieparels) wordt gedaan d.m.v. speciale afzuigapparatuur. Na het verwijderen van de isolatie chips of korrels plaatsen wij vaak de isolatie parels weer terug – als het herstelwerk voltooid is – in de kruipruimte. Slim toch!

Uw kruipruimte leeghalen?

Heeft u een lekkage in de kruipruimte en u zoekt een bedrijf om de isolatiechips of korrels uit de kruipruimte te zuigen? Neem gerust contact met ons op!