Elektrische vloerverwarming

Vloerverwarming i.c.m. een warmtepomp
Elektrische vloerverwarming en schuimbetonvloer

Vloerverwarming is een zeer comfortabele manier van het verwarmen van een woon of leefruimte. De vloerverwarming bestaat vaak uit buizen waar warm water doorheen stroomt. Het warme water verwarmt de vloer en de vloer verwarmt op haar beurt de ruimte. De temperatuur van het water is relatief laag en daarom is een warmtepomp bij uitstek geschikt. Hoe kleiner de temperatuurtrap is die een warmtepomp moet maken, hoe groter het rendement is. De combinatie van vloerverwarming en een warmtepomp is daarom ijzersterk, met een laag energieverbruik tot gevolg. Daarnaast kunt u zomers ook nog eens koelen.

vloerverwarming-scaled

Elektrische vloerverwarming en warmtepomp is een efficiënte combinatie

De vloer heeft relatief een grote oppervlakte om warmte af te geven. Daarom kan de temperatuur van de vloer aanzienlijk lager zijn dan bij traditionele radiatoren. Ter vergelijk, de ideale aanvoertemperatuur van vloerverwarming ligt tussen de 25 en 35 graden Celsius (laagtemperatuur, LTV), voor traditionele radiatoren ligt de optimale aanvoertemperatuur tussen de 60 en 80 graden Celsius (hoog temperatuur, HTV).

Temperatuur tussen de 25 en 35 ⁰C van het water zijn ideaal voor de efficiëntie van een warmtepomp. Het rendement van een warmtepomp verbetert als de temperatuur van de bron en het afgiftesysteem dichter bij elkaar liggen.

De efficiëntie wordt uitgedrukt in COP, hoe hoger de COP, hoe minder elektriciteit er wordt verbruikt. Hoe dat kan wordt uitgelegd op de pagina hoe werkt een warmtepomp.

Proces van verwarmen

Simpel gezegd: tijdens het verwarmen onttrekt de warmtepomp energie uit de buitenlucht (de bron). Deze energie wordt in het buitendeel opgepompt naar een bruikbaar niveau voor verwarming, waarna de warmte wordt afgegeven in de ruimte (de afgifte). Hier liggen bekende natuurkundige processen aan ten grondslag: verdampen en condenseren.

Wat gebeurt er in de warmtepomp tijdens het proces van verwarmen? Tussen de bron zijde (het buitendeel) en de afgifte zijde (het binnendeel) van het warmtepompsysteem stroomt een koudemiddel. Met behulp van de compressor in het buitendeel wordt dit koudemiddel rondgepompt. Voorop staat dat de warmte van een lage naar een hoge temperatuur wordt gebracht, zodanig dat deze kan dienen als verwarming.

Vloerverwarming en een warmtepomp?

Hoe werkt een warmtepomp nu precies en wat komt er allemaal bij kijken? Een warmtepomp werkt door gebruik te maken van de warmte uit de aarde of uit de lucht. Deze bronnen hebben een relatief lage temperatuur. De warmtepomp is in staat om warmte te onttrekken aan deze bron en deze op te waarderen naar een hogere temperatuur. Deze warmte wordt gebruikt om uw huis te verwarmen en als warm tapwater. Andersom kan de relatief lage temperatuur van aarde of lucht worden gebruikt om uw huis te koelen in de zomer

Eigenlijk lijkt de werking van een warmtepomp een beetje op een omgekeerde koelkast: de warmtepomp onttrekt warmte aan de bron (lucht of grond), om die vervolgens via een warmtewisselaar af te geven aan water in een gesloten cv-circuit, meestal laagtemperatuurverwarming zoals vloer verwarming. Voor warm tapwater wordt de warmte afgegeven aan water in een voorraadvat (boiler).