Droogtijd Magnesietvloer

Droogtijd Magnesietvloer

Droogtijd Magnesietvloer is in normale omstandigheden na twee a drie dagen weer beloopbaar. Dan kan de vloer echter nog geen puntbelasting aan. De totale uithardingsperiode van de vloer is 1 week per cm vloerdikte. Dus als een vloer 5 cm dik is, is de totale droogtijd 5 weken. Zorg tijdens het drogingsproces altijd voor voldoende ventilatie.

GEBRUIK NIET JE VLOERVERWARMING  Lees: VLOERVERWARMING NIET GEBRUIKEN

De Magnesietvloer van Woodstock is het beste en droogt het snelst

Droogtijd versnellen

Droogtijd schuimbeton

Belastbaarheid dekvloer met vloerverwarming

Droogtijd Magnesietvloer

Het moment waarop een dekvloer na de realisatie in gebruik kan worden genomen is afhankelijk van de verwachte verkeersbelasting alsmede klimatologische omstandigheden. De eerste vijf dagen na realisatie mag er eigelijk géén belasting van de dekvloer zijn conform de NEN-norm voor dekvloeren. Vanaf de 5e dag tot en met de 7e dag is de dekvloer beloopbaar, na 7 dagen licht belastbaar en volledige belasting na circa 28 dagen (afhankelijk van de dikte van de dekvloer).
Droogtijd Magnesietvloer

Teveel vocht kan een hoop ellende veroorzaken in je vloer. Dat kan niet alleen het gevolg zijn van lekkage of waterschade; ook tijdens de bouw ontstaat er veel vocht in je woning. Een bouwdroger kan hier soelaas bieden om het teveel aan vocht uit de ruimte te onttrekken en op die manier de gewenste luchtvochtigheidsgraad in de ruimte te verkrijgen. Maar hoe werkt een bouwdroger.

Het condensatieprincipe van een bouwdroger hier verteld

Met behulp van een bouwdroger of condensatie-droger kan je vocht uit de vloer en de muur onttrekken doordat het apparaat vocht uit de lucht opneemt. Een bouwdroger is een luchtontvochtiger die werkt volgens het condensatieprincipe. De werking ervan kan eenvoudig uitgelegd worden in vier stappen. Eerst en vooral wordt de vochtige lucht met behulp van een ingebouwde ventilator uit de ruimte gezogen en door de bouwdroger geblazen.

Droogtijd Magnesietvloer
Droogtijd Magnesietvloer

Droogtijd trationele dekvloer

De indicatieve droogtijd van een dekvloer van beton of wel zandcementvloer is een week per cm laagdikte van de totale dikte van de cementdekvloer met een minimum droogtijd van 28 dagen. Dit houdt in dat een dekvloer van 7 cm dik een verwachte droogtijd heeft van 7 weken alvorens de cementdekvloer gereed is voor bedekking van de eindafwerking zoals bijvoorbeeld een gietvloer,pvs of houtenvloer.
Droogtijd Magnesietvloer

Praktische informatie voor een (snel)drogende dekvloer

Voor de meeste vloerafwerkingen op een dekvloer van anhydriet geldt dat het restvochtpercentage niet hoger mag zijn dan de 2-2,5 %. Door het toevoegen van een droogtijdversneller aan de mortelspecie zand/cement wordt de droogtijd van de cementdekvloer versneld naar 4, 10 of 16 dagen waarna de cement dekvloer gereed is voor bedekking. Een traditionele gelegde cement dekvloer heeft een droogtijd circa 1 week per 10 mm dikte cementdekvloer met een minimum van 28 dagen. Dat wil zeggen een cementdekvloer van 70 mm dik heeft een gemiddelde droogtijd van circa 7 weken voordat de vloerafwerking gelegd kan worden.

Onderstaand kunt u de praktische informatie over droogtijd in dekvloeren opvragenDroogtijd Magnesietvloer

Hoe lang moet cement drogen?
Cement reageert dus pas als het in aanraking komt met water. Voor een optimale binding is het belangrijk rekening te houden met de watercementfactor. Deze gaat uit van het feit dat cement tot 40% water op kan nemen. Dit komt overeen met 400 milliliter water per 1000 gram (1 kilo) cement.

Hoe lang cement moet drogen is daarbij afhankelijk van de verhouding water en cement en de omgevingstemperatuur. Hoe warmer de omgevingstemperatuur is, hoe sneller het cement zal drogen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat cement absoluut niet mag uitdrogen. Dit kan leiden tot scheuren en een zacht oppervlak.

Wordt een dekvloer van cement gemaakt dan is de droogtijd als volgt: na 24 uur is de dekvloer beloopbaar en voor het totale drogingsproces kan gerekend worden op 1 week per cm dekvloer. Om dit proces te versnellen kan gelucht worden (niet verwarmen!) of een verharder toegevoegd worden aan het mengsel. Daarnaast kan ook een bouwdroger uitkomst bieden en de droogtijd versnellen.

Wat is optrekkend vocht en hoe ontstaat het?

Optrekkend vocht is een continu proces waarbij grondwater of andersoortig vocht de fundering en muren intrekt. Meestal treedt dit op bij oude woningen en gebouwen.

Klimaat, grondwaterniveau en steen- en metselwerk spelen hierbij een rol. Wanneer het grondwater langdurig te hoog is en het gesteente ondertussen poreus is geworden, zuigt de muur en fundering zich vol met vocht.

Hoe herken je optrekkend vocht?

Optrekkend vocht herken je aan schimmels en permanente vochtplekken aan de onderkant van de muur en bij de plinten. Ook de fundering wordt aangetast. Dit kun je controleren door tapijt of laminaat te verwijderen.

Wat zijn de gevolgen van optrekkend vocht en wat kun je er tegen doen?

Optrekkend vocht is een hardnekkig vochtprobleem. Omdat het vocht niet kan worden afgevoerd, blijft het gesteente permanent vochtig en verslechtert de conditie van de woning.

Dit soort vochtproblemen zijn enkel op te lossen door een fundamentele en permanente aanpak. Het vocht in de muur moet dus continue kunnen worden afgevoerd. Dit is precies wat de muurelementen van Schrijver Systeem doen. Na plaatsing kan het vocht op een natuurlijke wijze worden afgevoerd. Je bent voorgoed af van optrekkend vocht.

 

Soorten vochtproblemen in huis

Voordat een vochtprobleem kan worden opgelost, moet eerst de oorzaak worden gevonden. Vochtproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben en vergen elk een eigen aanpak. Hieronder worden de 5 meestvoorkomende soorten vochtproblemen en oplossingen besproken.

Per situatie wordt uitgelegd hoe je deze problemen herkent en hoe ze worden veroorzaakt. Vervolgens leggen we uit wat de meest geschikte oplossing is om het vochtprobleem definitief op te lossen.

Oorzaken van water in kruipruimte

Water in de kruipruimte wordt meestal veroorzaakt door grondwater dat infiltreert in de vloer of wanden. Grondwater staat, zeker in vochtige periodes, onder hoge druk en kan indringen in de aansluitingen tussen wand en vloer of in het metselwerk zelf.

Daarnaast speelt slechte ventilatie ook vaak een rol bij het in stand houden van vochtproblemen. Veel kruipruimtes zijn niet goed geventileerd, waardoor de aanwezige condens niet goed afgevoerd kan worden. De vochtige lucht stapelt zich dan op in de ruimte en zet zich af op de wanden en vloeren van de kruipruimte in de vorm van water.

Droogtijd Magnesietvloer