Nijwa Schuimbetonbedrijf

De Nijwa doet naast betonverwerking schuimbetonvloeren maken! Ze zijn de grootste en de beste van Nederland

Schuimbetonvloeren – Isolerend en zelfnivellerend

Schuimbetonvloeren zijn een al dan niet verhard mengsel van cement, water, eventuele toeslagmiddelen en/of vul- en of hulpstoffen waaraan afzonderlijk geproduceerd schuim is toegevoegd. Als het materiaal zijn sterkte heeft gehaald, ontstaat een gesloten cellenstructuur die de schuimbetonvloeren zijn isolerende eigenschappen geeft.

SNEL EEN PRIJS KLIK HIER OF HIER

Door wijziging van het luchtgehalte zijn uiteenlopende volumieke massa’s te maken, variërend van 380 tot 1610 kg/m3. In de praktijk worden vooral schuimbetonvloeren mengsels toegepast met een lage volumieke massa (380-590 kg/m3). Het materiaal heeft in een on verharde toestand een vloeibare, yoghurtachtige consistentie, kan eenvoudig worden verpompt en is vrijwel zelfnivellerend. De Schuimbetonvloeren  kan dan ook in moeilijk toegankelijke ruimten worden aangebracht.
Toepassingsmogelijkheden
De toepassingsmogelijkheden van schuimbetonvloeren hangen direct samen met de volgende drie eigenschappen:
Het vloeibare karakter van de specie
Dit betekent onder meer dat het materiaal kan worden verpompt over redelijk grote afstand en niet verdicht behoeft te worden. Het schuim van beton in de Schuimbetonvloeren kunnen dan ook worden aangebracht in moeilijk of niet voor mensen toegankelijke of bereikbare plaatsen. Om deze reden wordt schuimbetonvloeren bijvoorbeeld toegepast als vulling van leidingen.
De lage volumieke massa
De lage volumieke massa maakt het mogelijk om snel en zettingsarm of zelfs zettingsvrij te bouwen of verbouwen in gebieden met slappe, weinig draagkrachtige grond. Met schuimbeton zijn grote aanvullingen te realiseren met relatief gering materiaalverbruik. Een lage volumieke massa betekent en relatief hoog luchtgehalte. Schuimbeton is dan ook een uitstekend isolatiemateriaal en wordt bijvoorbeeld toegepast als kruipruimte-isolatie.
Samenhang
Schuimbeton vormt een monoliet materiaal waardoor het sterkte en stijfheid bezit en als plaat kan fungeren. Door de samenhang treedt geen afschuiving op zoals bij loskorrelige materialen. Plaatranden kunnen dan ook rechtstandig worden beëindigd en een schuimbetonconstructie oefent, onder bepaalde voorwaarden, geen horizontale krachten uit op de aangrenzende constructie. Van deze eigenschap wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij het aanleggen van kademuren.Nijwa Schuimbetonbedrijf
Nijwa Schuimbetonbedrijf

Nijwa Schuimbetonbedrijf

De drie eigenschappen van schuimbeton, het vloeibare karakter, de lage volumieke massa en de samenhang leiden tot de volgende voordelen:
  • De transportbehoefte naar het werk gering is: Alleen droge grondstoffen behoeven maat te worden aangevoerd. Het schuimbeton kan op het werk worden vervaardigd en worden verpompt. Voor 1 m3 schuimbeton hoeft maar een klein volume grondstof aangevoerd te worden.Nijwa Schuimbetonbedrijf
  • De bouwsnelheid hoger ligt: Bij het zettingsarm construeren gaat geen tijd verloren, die anders nodig is voor het verkrijgen van een acceptabele eindzetting.
  • Omringende bouwdelen kleiner gedimensioneerd kunnen worden: Door het monoliete karakter belast schuimbeton omringende constructies niet of minder, waardoor deze kleinere afmetingen kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld de damwandenschermen bij kademuren.Nijwa Schuimbetonbedrijf
  • De onderhoudskosten lager zijn: Doordat zettingen bij schuimbeton niet of slechts beperkt zullen optreden, is onderhoud (ophogingen) nodig.
  • De energiekosten lager zijn: Door de thermische isolatie van een kruipruimtebodem zal het energieverbruik in de woning dalen. Bovendien wordt veelal een verbetering van de vochthuishouding gerealiseerd.personeel
  • Ongevoeligheid: Schuimbeton is ongevoelig voor vocht, schimmel, ongedierte, zuren, extreme weersinvloeden en grote temperatuur schommelingen en brandwerend.Nijwa Schuimbetonbedrijf