30 oktober wordt de grootste demonstratie ooit

30 oktober wordt In navolging van de boerenprotesten gaan ook bedrijven o.a. bouw massaal naar Den Haag. Een oproep van de stichting Grond In Verzet om op woensdag 30 oktober naar het Malieveld te komen in Den Haag geeft iedereen gehoor aan en heeft al heel veel bijval gekregen.

Grote facebook pagina,s met heel veel leden en volgers geven dit aan!

Facebook Farmers met ruim 40.000 leden en de Boeren partij ruim 19.000 leden en Boeren steunt punt ! (nederlanders die achter de boeren staan)  maar liefst 156.00 leden   !!!

Dit is nog lang niet alles, grondverzetbedrijven, maar ook andere deelsectoren zo als de transport ondervinden, net als de agrarische sector, heel veel hinder van de  strenge regels die ze hier wel en in het buitenland !! (europa) NIET of MINDER van toepassing zijn!

Groot ander probleem gemaakt voor de bouw is: de PFAS-regelgeving . PFAS is een afkorting van poly- en perfluoralkylstoffen, waartoe zo’n zesduizend stoffen behoren. Een kwart daarvan is kankerverwekkend.

Als bij een (bouw)project grond wordt verplaatst, moet worden getest op de aanwezigheid van dergelijke stoffen. Als 1 kilo grond meer dan 0,1 microgram PFAS bevat, mag deze niet worden verplaatst naar grond die schoner is.

In praktijk blijkt dat veel grond boven deze norm zit. Dit beperkt bouwsector, waardoor in de afgelopen tijd veel projecten stil zijn komen te liggen.

STIKSTOF PROBLEEM

‘Het wordt groter dan het boerenprotest’

Initiatiefnemers van de actie vertegenwoordigers uit de juiste politiek en brancheverenigingen gaan op op 30 oktober spreken. Ook ruim 1.700 uit de transport hebben op Facebook aangegeven dat ze zich zullen aansluiten bij het protest van de stichting Grond in Verzet.

‘Het wordt veel groter dan het boerenprotest,’ zegt initiatiefnemer Arnold Tuytel . ‘Wij worden nog harder gepakt dan de landbouw.’ Volgens Tuytel komt het in de praktijk erop neer dat er vrijwel geen korrel grond meer mag worden vervoerd. ‘Zelfs burgers die hun eigen tuin afgraven, mogen deze grond nu niet meer vervoeren!!!! We kunnen nu in de bouw echt niets meer doen.’

Deze Regering is snel aan zijn einde !

Hoe het in de actie er gaat uitzien weet niemand nog. ‘Maar ze gaan de boel lamleggen zoals Den Haag Nederland lamlegt met alle maatregelen die worden genomen.’ Ze komen met graafmachines, vrachtwagens en andere voertuigen uit de bouw, zoals de boeren massaal met hun tractor naar het Malieveld gingen.

Volgens Tuytel is de nood hoog. ‘Als de richtlijnen voor PFAS niet omhoog gaan, dan hebben zeker tienduizend mensen voor het einde van het jaar geen werk meer. En misschien wel honderdduizend.’

Volgens initiatiefnemer Klaas Kooiker in het AD komen er nu al minder bouwaanvragen binnen en schieten door alle regels de kosten omhoog.

De eis is om tafel met staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. Zij beloofde op zoek te gaan naar werkbare alternatieven voor PFAS.

de grootste demonstratie ooit
de grootste demonstratie ooit