Vloer begane grond vervangen Broodjesvloer alternatief

Vloer begane grond vervangen Broodjesvloer alternatief

Broodjesvloer alternatief Vloer begane grond vervangen Broodjesvloer alternatief Het vervangen van de beganegrondvloer is een ingrijpende maatregel. Doe dit alleen als de bestaande vloer echt van slechte kwaliteit is of niet meer voldoet. Vervang de oude vloer door een geïsoleerde vloer van Schuimbeton ! Schuimbetonvloer.

Is de houten vloer aangetast door te veel vocht, dan kunt u ervoor kiezen om de houten balken te vervangen door schuimbetonisolatie. De kans op herhaling is groot als er niets aan de vochtproblemen wordt gedaan.

U kunt ook nadenken over de volgende alternatieven:Broodjesvloer alternatief

  • Balken broodjesvloer is duur
  • Renovatievloer met Schuimbetonvloer  KLIK HIER VOOR MEER INFO
  • Vloer op zand vervangen altijd koud

Schuimbetonvloer is beter dan Balken broodjesvloer

De balk broodjesvloer of balkbroodjes bestaat uit betonnen balken waar tempex (piepschuim) vormstukken tussen worden geplaatst.KIJK OOK OP NADEEL TEMPEX Daarna wordt de vloer afgestort met een laag beton, voorzien van wapeningsgaas om de vloer sterker te maken. Achtereenvolgend komt dan de dekvloer (eventueel met vloerverwarming) en de vloerafwerking.

Broodjesvloer alternatief

Broodjesvloer alternatief

Renovatievloer

Er wordt een soortgelijke vloer gemaakt met behulp van (gerecyclede) kunststoffen of stalen liggers (steunbalken). Deze liggers worden op dezelfde wijze aangebracht als  bij de balken broodjesvloer. De vloer wordt alleen niet afgewerkt met beton. Op de kunststoffen of stalen liggers wordt plaatmateriaal aangebracht, die vervolgens wordt afgewerkt met de vloerafwerking.
Groot voordeel van dit systeem is dat de liggers veel beter hanteerbaar zijn dan de betonnen balken van de balken broodjesvloer. Een ander voordeel is dat de vloer verder wordt afgewerkt zonder gebruik van beton-  en dekvloermortel, waardoor minder vocht wordt gebruikt met alle nadelen van dien.Broodjesvloer alternatief

Vloer op zand vervangen

Voor deze optie wordt vaak gekozen als er geen kruipruimte is. De bestaande vloer wordt verwijderd, waarna vervolgens het zand verder wordt afgegraven. Dit is nodig omdat de nieuwe geïsoleerde vloer dikker is. Die nieuwe vloer is voorzien van isolatie aan de onder- en/of bovenzijde.

Aandachtspunten Broodjesvloer alternatief

Ventileren

Oudere woningen (vooral die van voor 1975) met weinig isolatie hebben door het grote aantal kieren vaak natuurlijke ventilatie. Door deze woningen te isoleren verdwijnen veel van deze kieren en verandert de vochthuishouding in de woning. Bekijk en verbeter waar nodig de ventilatie als u de woning gaat isoleren. Een goed isolatiebedrijf zal u altijd (naast het geven van isolatieadvies) wijzen op het belang van goede ventilatie in de woning.

Vloerhoogte wijzigen

Vloerisolatie heeft tot logisch gevolg dat de vloer hoger komt te liggen. Als de deur hierdoor klemt, kunt u deze korter maken, of verhogen met een ringetje op het scharnier. Een hogere vloer heeft ook gevolgen voor de hoogte van de eerste traptrede, de aanrechthoogte en de hoogte van de ramen.

Minerale wol

Minerale wol kan de huid irriteren vanwege de fijne loskomende vezels. Draag daarom goed dekkende kleding en een mondkapje. Komen de vezels toch op uw huid, spoel dan met koud water.

Anhydriet, wat is dat?
Natuur- en synthetisch anhydriet vormen de grondstoffen voor een bindmiddel.
Natuuranhydriet wordt gewonnen uit zogeheten indampgesteenten. Synthetisch anhydriet komt onder meer beschikbaar als restprodukt tijdens de produktie van fluorwaterstof.
Tegenwoordig is rookgasontzwavelingsgips (ro-gips) een goed alternatief voor het vervaardigen van synthetisch anhydriet. Dit materiaal komt vrij bij het reinigen van rookgassen in kolengestookte elektriciteitscentrales. Door rookgasontzwavelingsgips op te werken ontstaat een homogeen, zuiver anhydriet, zeer geschikt als grondstof voor anhydrietgebonden gietvloeren.
Opgewerkt tot bindmiddel wordt anhydriet met zand, water en een superplastificeerder gemengd tot een gietspecie. Dat zal meestal fabrieksmatig gebeuren, maar kan ook op de bouwplaats plaatsvinden. Na controle van de juiste vloeibaarheid (vloeimaat), wordt de specie via een slang op de draagvloer gegoten. Het zelfnivellerend karakter van de specie zorgt voor een gelijkmatige verdeling. Met een drijfrei wordt dit proces een handje geholpen.
Anhydrietgebonden gietvloeren kunnen soms direct op draagvloeren van bijvoorbeeld beton worden aangebracht. Maar het is ook mogelijk de gietvloer uit te voeren als zwevende dekvloer. Door de grotere buig-/treksterkte en te verwaarlozen verhardingskrimp kunnen anhydrietgebonden gietvloeren dunner zijn dan traditionele dekvloeren. Krimpnetten kunnen achterwege blijven.

Vloer begane grond vervangen Broodjesvloer alternatief Vloer begane grond vervangen Broodjesvloer alternatief Het vervangen van de beganegrondvloer

Warmte en kou uit de aarde

Warmte en kou uit de aarde

Aardwarmte en bodemwarmte

Warmte en kou uit de aarde en het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Afhankelijk van de diepte heet het aardwarmte of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en daardoor duurder. Bodemwarmte is wel bereikbaar en belandt als verwarming en koeling onder meer in nieuwbouwhuizen,kantoor en winkelpanden.

Warmte en kou uit de aarde

Warmte en kou uit de aarde

Warmte en kou uit de aarde

Warmte en kou uit de aarde ! De Schuimbetonvloer werkt als volgt je kan met 30 graden je winkel,pand en/of woonhuis verwarmen en met 8 graden je winkel,pand en/of woonhuis koelen  !!VOOR MEER  INFO BEL 06-22401402 of kijk op www.warmtebelang.nl

hoe werkt het:

Bodemwarmte ophalen en gebruiken

Het aftappen van bodemwarmte tot 100 meter diep in de aarde gebeurt met zogeheten bodemwarmtewisselaars. Zo’n bodemwarmtewisselaar bestaat uit een gesloten buizensysteem dat tot 100 meter diep de bodem in gaat. Door de buizen wordt een vloeistof gepompt (meestal water met antivries). De vloeistof stroomt door de warmere bodem, warmt daardoor op en stroomt verder door de buizen, weer terug naar het oppervlak. Aan de oppervlakte staan grote warmtepompsystemen die de warmte overnemen van de vloeistof in de bodemwarmtewisselaars, en vervoeren naar nieuwbouwhuizen en de industrie.

Individuele warmtepomp

Naast grootschalige warmtepompsystemen zijn er ook individuele warmtepompen voor woningverwarming. Die maken ook gebruik van bodemwarmte, maar gaan veel minder diep de grond in. Meer daarover op Warmtepompen.

Schuimbetonvloer met vloer verwarming

Opslag van warmte en kou in de bodem

Water dat in de bodem zit op 20 tot 300 meter diepte, blijft op constante temperatuur. Verder is het een eigenschap van water, dat het veel warmte kan opnemen. Daarom wordt in de zomer het relatief koele bodemwater omhoog gepompt, en gebruikt om bovengrondse warmte weg te vangen. Op deze manier kan bodemwater warme lucht afkoelen in grote kantoorgebouwen, of water afkoelen dat is opgewarmd bij industriële processen. Het opgewarmde bodemwater wordt daarna teruggepompt. Diep in de bodem blijft die warmte behouden. Het bodemwater vormt een soort ‘opslagvat’ van warmte.

Winter: bodemwater als warmtebron

In de winter komt de warmte in het bodemwater goed van pas. Dan wordt het bodemwater weer opgepompt, de warmte er weer uit gehaald en het water weer teruggepompt. De warmte wordt dan gebruikt voor bijvoorbeeld woningverwarming en glastuinbouw. Als de warmte uit het grondwater is gehaald, wordt het water weer teruggepompt. Tot het opnieuw wordt opgepompt in de zomer, vormt het bodemwater nu een ‘opslagvat’ voor koude.

Gebruik van aardwarmte

Warmte die afkomstig is van een diepte van 500 meter of dieper, is ontstaan in de kern van de aarde (aardwarmte). Ook die is bruikbaar voor woningverwarming of industriële doelen. Een bodemwarmtewisselaar komt echter niet diep genoeg om deze warmte op te halen. Grondwater komt van nature wel zo diep voor. Om de aardwarmte op te halen wordt daarom grondwater opgepompt van 500 meter diepte, en de warmte eruit gehaald. Het afgekoelde water wordt vervolgens weer teruggepompt en warmt vanzelf weer op door de hitte uit de aardkern.

Struikelblok: hoge kosten

In theorie is er in de Nederlandse aardbodem ruim drie keer meer energie beschikbaar aan aardwarmte dan Nederland jaarlijks gebruikt. Desondanks maakt Nederland nog weinig gebruik van aardwarmte. Het kost namelijk meer geld om aardwarmte op te halen, dan het oplevert.

Er zijn twee oorzaken voor de hoge kosten. Allereerst is het aanleggen van een aardwarmte-energiecentrale erg duur. Daar komen nog extra kosten bij door de bodemsamenstelling in Nederland. Niet overal in Nederland zit geschikte bodem op de diepte waarop aardwarmte wordt getapt. Dat maakt dure proefboringen noodzakelijk.

IJsland: aardwarmte als verwarming

In het buitenland is de bodem vaker geschikt voor het gebruik van aardwarmte. Zo’n zestig landen maken er gebruik van. Een daarvan is IJsland: op dit vulkanische eiland zit de aardwarmte dichter onder het aardoppervlak, en dat maakt de winning van aardwarmte goedkoper. Van alle warmtevraag in IJsland is tachtig procent afkomstig van aardwarmte.

Beleid

De overheid heeft het doel gesteld om twintig procent van alle verbruikte energie in Nederland in 2020 duurzaam op te wekken. Er is geen aparte doelstelling voor aard- en bodemwarmte. Er zijn geen landelijke subsidies (meer).

schuimbetonvloeraardwarmte

schuimbetonvloeraardwarmte

Hoe ga je de verbouwing betalen

Hoe ga je de verbouwing betalen

Hoe ga je de verbouwing betalen.

Wilt u meer ruimte of uw huis aanpassen aan uw persoonlijke wensen? Dan kunt u gaan verbouwen. Zorg ervoor een goede voorbereiding treft . Denk bijvoorbeeld na over de bouwkosten, risico’s en de financiering. Daarmee voorkomt u problemen achteraf.

Kosten voor een verbouwing vooraf bepalen

Gaat u verbouwen, dan kan u de werkzaamheden uitbesteden. Vraag in ieder geval drie of meer offertes op. Zo krijgt u een  beeld van de kosten kosten u kunt verwachten. Houd daarbij voor uzelf een bedrag in uw hoofd. Zo staat u stevig in uw schoenen in gesprekken met een aannemer en laat u niet van de wijs brengen. goedkoper en/of duurder is niet altijd beter, u hoeft dus niet altijd te kiezen voor de prijsklasse.

Kijk naar alternatieve bouw methode voor u vloer met schuimbeton !

Wij werken met schuimbetonvloer daarom is het goedkoper en u kan het financieren

Wilt u geld voor u verbouwing of meer info  KLIK DAN HIER Bellen kan ook op 020 2900150

Onvoorziene kosten altijd vragen

Vraag altijd of u extra kosten kunt verwachten of dat het om een vaste prijs gaat. Controleer ook wat er in de prijs is inbegrepen, zoals verf of behang. Heeft u zicht op de uiteindelijke kosten, reserveer dan zelf een bedrag van 5 procent voor onvoorziene kosten. Dit geld zet u apart voor kosten die u van tevoren nog niet kunt bedenken, maar die er vaak wel zijn.

 

Hoe ga je de verbouwing betalen

Hoe ga je de verbouwing betalen

Techniek en uitvoering

Voor het in het werk storten van een geïsoleerde betonvloer op een verdichte ondergrond moet men vooraf de ondergrond verdichten en egaliseren. Op dit verdichte zandbed een PE folie als werkvloer leggen en hierop schuimbeton aanbrengen met een dikte van ongeveer 500 mm. Vervolgens langs de randen ter plaatse van het opgaand werk, rondom een randisolatiestrook aanbrengen van 8 mm dik.

Geïsoleerde woonbetonvloer met wapening

Voor een betonvloer met wapening moet men hierna de betonblokjes aanbrengen op de folie en hierop de stalen wapeningsnetten leggen. Vervolgens het beton storten. Bij kleinere vloeroppervlakten gebeurt dit vanuit de mixer met een kruiwagen en bij grotere oppervlakken met combipomp en slang. Nadat het beton voldoende is uitgehard de vloer handmatig of met een vlindermachine afwerken.

Naar de klote

Schuimbeton isolatie onder de houtenvloer

Schuimbeton isolatie onder de houtenvloer

Dit bericht gaat over Schuimbeton isolatie onder de houtenvloer.

Schuimbeton onder de houtenvloer wordt ook vaak toegepast.Schuimbeton isolatie onder de houtenvloer zorgt voor een goede isolatie wat zijn de voordelen van Schuimbeton onder de houtenvloer.

Weinig arbeid

De renovatie neemt een week in beslag. 1 dag slopen  1 dag leidingwerk 1 dag Schuimbeton aanbrengen (eventueel met vloer verwarming) de vloerrenovatie is vaak het een onderdeel van een totaalrenovatie. daarom is een doorlooptijd van één week geen probleem. Ook de totale hoeveelheid arbeid is lager in vergelijking met andere vloer systemen. KIJK OOK OP LAGE BOUWKOSTEN Bij ons systeem moeten de leidingen vastgelegt worden en er worden mantelbuizen gelegd, maar alles kan op zijn plek blijven liggen. De kruipruimte wordt afgedekt met folie en er komen wat piketpaaltjes voor de juiste hoogte in. Vervolgens wordt de ruimte vanuit de pompwagen volgepompt met Isopact. Dan is de Schuimbeton isolatievloer klaar.

OFFERTE MEER INFO? KLIK HIER

http://woonbetoninterieur.nl/offerte-maken/

http://woonbetoninterieur.nl/offerte-maken/

De vloerverwarming kan worden toegepast en ten slotte kan er ook woonbeton dekvloer op, die eveneens eenvoudig en arbeidsvriendelijk door ons kan worden aangebracht. We kiezen bewust voor woonbeton, omdat de warmtegeleiding tweemaal zo hoog is als bijvoorbeeld zandcement. Dat is natuurlijk een groot pluspunt voor het effect van de vloerverwarming wordt vergroot.’
Schuimbeton onder de houtenvloer

Schuimbeton onder de houtenvloer

Waarom isoleren?

Waarom de vloer isoleren?

Warme lucht gaat omhoog, dus waarom zou je dan de vloer isoleren?
Vaak wordt dan ook gekozen voor alleen muur- en dakisolatie.

Toch is het ontbreken van de vloerisolatie de oorzaak van hoog energieverbruik.
Dat geldt ook voor woningen met onvoldoende vloerisolatie.

Permanente afkoeling aan de onderzijde van de vloer zorgt voor de behoefte aan extra warmte. Om onderin een vertrek meer warmte te genereren moet er gedurende langere tijd relatief veel warmte worden aangevoerd.

Wat merk je van een ongeïsoleerde vloer?

De koude kruipruimte(grond) zuigt de warmte weg van de begane grond, zodat deze koud blijft. Dat is de reden dat onderin de woning een klamme, koude zone aanwezig is. Voeten en onderbenen koelen snel af en schimmels en huisstofmijten hebben meer kans.

Vloerverwarming en toch isoleren?

Als er vloerverwarming in de woning is, dan is er in de meeste gevallen wel comfort.
Maar door de voortdurende afkoeling aan de onderkant van de vloer, blijft er warmte en dus energie nodig. Een deel van deze warmte komt in de kruipruimte terecht en dat zorgt voor een hoge energierekening.

Schuimbeton isolatie onder de houtenvloer

Dit bericht gaat over Schuimbeton isolatie onder de houtenvloer.

Schuimbeton onder de houtenvloer wordt ook vaak toegepast.Schuimbeton isolatie onder de houtenvloer zorgt voor een goede isolatie wat zijn de voordelen van Schuimbeton onder de houtenvloer.

Schuimbeton isolatie onder de houtenvloer

Schuimbeton isolatie onder de houtenvloer

 

Isolatie te koop

Isolatie te koop

Er zijn verschillende methoden om uw huis te isoleren, daarbij heeft u een keuze uit vele soorten materialen. Isolatiematerialen zijn te verdelen in kunststof, minerale- en natuurlijke materialen. Het materiaal is over het algemeen luchtig van structuur, omdat het lucht insluit. Belangrijk bij de keuze is om te kijken naar de isolatiewaarde. De meest gebruikte isolatiematerialen zijn tegenwoordig schuimisolatie:

Wat is schuimisolatie ?  KLIK HIER VOOR OFFERTE SCHUIMBETON

Isolatie te koop

Isolatie te koop

Schuimisolatie. Dit is een isolerend materiaal dat in veel vormen en toepassingen gebruikt kan worden. In de bouwsector wordt het veel toegepast omdat daar de eindvloer op zit, Dit systeem gebruikt om zowel kruipkelders, vloeren, industiële gebouwen me te isoleren.

PUR-schuim heeft bewezen, enerzijds door zijn hoge isolatiewaarde en anderzijds door zijn veelzijdige toepassingsmogelijkheden, dat het tot de top van de isolatiematerialen behoort, zowel voor particuliere als voor industriële toepassingen.

  • Pur isolatie
  • Pir isolatie
  • Steenwol
  • Glaswol

PUR isolatie

Pur is een afkorting van polyurethaan, het is een kunststof materiaal van schuim dat uit 2 componenten bestaat. Binnen een aantal seconden nadat het schuim is aangebracht, wordt het hard. Door het aanbrengen van schuim worden ook meteen de naden en kieren gedicht, waardoor het een erg effectief isolatiemateriaal is. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen snel werkend pur schuim, wat goed voor vloer- en kruipruimte isolatie gebruikt kan worden en traag werkend pur, wat bruikbaar is voor het vullen van een spouwmuur. Hiermee wordt drukopbouw in de muur voorkomen.

Jou huis duurzaam met duurzame energy

Klik hier voor meer…

Isolatie te koop de juiste bemiddeling

Top Solar Masters geeft tevens advies en bemiddelt tussen consumenten en bedrijven/ leveranciers.

Het kan altijd voorkomen dat u een probleem heeft met uw opbrengst en u komt er niet uit met uw installateur / leverancier. Dan is het aan u om te bewijzen dat uw opbrengsten niet zijn wat er aan u verkocht en afgesproken is. Top Solar Masters kan worden ingehuurd om een onafhankelijk advies uit te brengen middels een uitgebreid rapport. Wij meten het systeem door, kijken of de montage op het dak in orde is, toetsen de aanleg van het elektrasysteem en maken middels thermografie metingen van het systeem in bedrijf. We gaan zelfs zover dat we per paneel kunnen aangeven of het rendement nog is wat het moet zijn en welke cell er niet meer functioneert.

Wij worden ook door bedrijven ingehuurd om hun een advies uit te brengen. U kunt dan denken aan bedrijven die een systeem op hun dak hebben liggen maar ook aan bijvoorbeeld omvormerfabrikanten, die een geschil hebben met een installateur die zegt een installatie goed te hebben geplaatst en dat een probleem aan de omvormer ligt. Top Solar Masters gaat er dan heen en maakt een rapport op waar een storing zit en wat de oorzaak is. Op die manier kan de installateur ter verantwoording worden geroepen, maar ook de fabrikant van de omvormer.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.Isolatie te koop of zone energy