Duurzaam onkruid bestrijding

Duurzaam onkruid bestrijding

Onkruidbestrijding op verhardingen

Duurzaam onkruid bestrijding

De makkelijkste en goedkoopste manier om onkruid te bestrijden is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden). Zeer groot nadeel is dat veel van deze bestrijdingsmiddelen afspoelen naar het oppervlaktewater. Dit is nadelig voor de planten en dieren, maar ook voor de productie van drinkwater.

Door toepassing van alternatieve, niet-chemische of preventieve maatregelen kan bespaard worden op het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dit is op korte termijn wel maar werd gedacht dat dit leidt wel tot toename van kosten en energiegebruik.

Jan Kalverdijk  Tel  06-54271133  email woonopbeton@gmail.com

Duurzaam onkruid bestrijding Eerst denken dan doen
Onkruidbestrijding op verhardingen is een noodzakelijk kwaad. Schone bestrating houdt de weg toegankelijk, het gebruik ervan veilig en de woonomgeving leefbaar. Bovendien verlengt het de levensduur van de verharding. De tijd dat er onbekommerd chemische middelen op verhardingen gespoten werd ligt gelukkig achter ons. Tegenwoordig denken we verder dan het onkruid lang is en worden zaken als duurzaamheid en kwaliteit van het grondwater – en dus ons drinkwater – meegewogen in verantwoord onkruidbeheer.

Wij zijn duurzame denkers
Wij denken écht duurzaam en gaan voorbij aan de bekende mechanische, thermische of chemische methoden, zoals branden, borstelen, stomen of spuitmachines met sensoren voor groenherkenning. De meerwaarde zit in de wijze waarop wij milieuvriendelijke methoden combineren die tegen een aannemelijke kostprijs maximale efficiëntie, effectiviteit en duurzaamheid garanderen.

Voorkomen en genezen
Hoe eerder u ons betrekt bij uw ideeën, hoe meer dit loont. Zo kunnen wij al in de ontwerpfase van bijvoorbeeld woonwijken, bedrijventerreinen of parken adviseren hoe u toekomstig onderhoud zo beheersbaar mogelijk houdt. Ook denken we graag mee over een efficiënt veegplan om op jaarbasis met minder manuren de straten, paden, pleinen en terreinen schoon en netjes te houden.

Printbeton is milieuvriendelijk, rendabel en effectief
Onafhankelijke testrapporten* vormen het bewijs: Printbeton heeft de toekomst. www.printbeton.info Onkruidplanten krijgen geen kans zonder dat naastliggend groen wordt aangetast.De kosten per m2 zijn lager dan andere niet-chemische methoden, nog los van de winst voor het milieu en uw duurzame imago. Onze adviseurs rekenen u graag een en ander voor.

Meer weten? KLIK HIER

PRINTBETON OP SCHUIMBETON

Duurzaam onkruid bestrijding

Duurzaam onkruid bestrijding

Duurzaam onkruid bestrijding

Schuimbeton betonvloer Renovatie

Schuimbeton betonvloer Renovatie

Vloerrenovatie

 

Als gevolg van een vochtige kruipruimte is aantasting van voornamelijk houten beganegrond vloeren een actueel probleem. Houten balken kunnen met name bij de opleggingen volledig doorrotten.

Schuimbeton betonvloer Renovatie

Een vloer renovatie is het gedeeltelijk of compleet vernieuwen van de vloer en dit kan tegenwoordig gelukkig snel en betaalbaar. De verschillende opties voor vloer renovatie op een rij.

Vloer renovatie

Een vloer renovatie is het vervangen van een oude (slechte) houten vloer door een nieuwe van beton of beton met staal. Bekijk de vloer betonvloer renovatie

Er zijn verschillende systemen voor de vloerrenovatie in bestaande woningen met houten vloeren. Arjan Verhoeff: ‘Het is daarom belangrijk dat je altijd de situatie ter plekke bekijkt en met de betrokken partijen de mogelijkheden van ons systeem bespreekt. Als het niet past, zeggen we dat ook. Daarnaast proberen wij de (lokale) aannemers te wijzen op de voordelen van ons systeem. Als zij aan het werk zijn voor bijvoorbeeld dak- of gevelisolatie, dan is het een prima optie om ook de vloer te isoleren en van vloerverwarming te voorzien. Met als groot pluspunt voor de bewoners, naast de lagere energierekening, het comfort en het betere binnenklimaat.’
Traditioneel gezien worden de aangetaste houten vloeren geheel of gedeeltelijk verwijderd en vervangen. Bij een schuimbeton vloerrenovatie wordt de bestaande vloer geheel verwijderd en afgevoerd. Nadat er voorzieningen voor kabels zijn getroffen, wordt de ruimte volgespoten met schuimbeton.

Bij aangetaste steenachtige vloeren (kwaaitaal en mantavloeren) fungeert de in de kruipruimte aangebrachte schuimbeton als ondersteuning van de steenachtige vloer.

De volumieke massa van de schuimbeton kruipruimte vulling bedraagt 500 kg/m3 met een sterkteklasse van SB 0,75. De drukverdelende toplaag kan bestaan uit een voor krimp gewapende zand-/cementvloer of een anhydriet gietvloer met een dikte van 60 mm.

Schuimbeton betonvloer Renovatie

Schuimbeton betonvloer Renovatie

BETONVLOER RENOVATIE:

Betonvloer renovatie, betonvloer opknappen, betonvloer vernieuwen betonvloer verbeteren, betonvloer renoveren: wij doen het voor u!!

Gebruikte betonvloeren, oud, beschadigd, uitgesleten, vervuild,  niet representatief, het maakt niet uit!  Moru brengt met de betonvloer renovatie uw betonvloer weer op het door u gewenste niveau!!  En dat betekent dus dat de vloer niet alleen visueel voldoet aan uw verwachtingen maar ook technisch geschikt is voor de door u beoogde toepassing.

Betonvloer renovatie kan uit een of meerdere mechanische bewerkingen bestaan maar ook worden aangevuld met een overlaging van de oude betonvloer om deze geschikt te maken voor de gevraagde toepassing.

Ook bij zware, industriële, vervuilingen zijn de door ons toegepaste technieken zeer effectief!! Een van onze grotere projecten waar deze technieken werden toegepast is wel het project Sapa. Hier werd +/- 6.000 m2 bedrijfsvloer van +/- 25 jaar oud gerenoveerd tot een vlakke, gladde, optimaal bruikbare betonvloer.

De toegepaste technieken bestonden o.a. uit combinaties van: het stofvrij stralen, beton frezen middelsbeitelfrezen, lamelfrezen of het frezen met kaplamellen, en diamant schuren. Verder werden te zwaar beschadigde delen door ons gerepareerd herstelmortels en werd lokaal belijning aangebracht middels een impregnerende kleurstof zodat deze niet kan afslijten.