Werk aan Westfrisiaweg wordt hervat

Werk aan Westfrisiaweg wordt  hervat

Werk aan Westfrisiaweg :De provincie Noord-Holland heeft met Heijmans om tafel gezeten om zo snel mogelijk de werkzaamheden aan de Westfrisiaweg te hervatten. De gesprekken zijn door de commissaris van de koning noord holland gevoerd om een oplossing te komen.De vertraging was gekomen door de slechte ondergrond waardoor de grond meer inzakte als normaal.

Zo als het er nu naar uitziet wordt eind februari de werkzaamheden gestart en wordt er 24 uur aaneengesloten gewerkt. LEES VERDER……….

Schuimbeton kon verzakking en vertraging voorkomen.

Een  verzakking kan veroorzaakt door de slecht ondergrond. Uit grondig onderzoek is gebleken, dat in Noord-Holland veen plekken voor problemen kunnen zorgen.

Veelal worden deze ‘problematieke’ grondlagen overbrugd of voorbelast middels een zandophoging en verolgens verticaal gedraineerd. Wanneer deze methoden van bouwrijp maken onvoldoende worden uitgevoerd zijn hoge onderhoudskosten en overlast het gevolg. Schuimbeton biedt een oplossing in het snel bouwrijp maken middels de evenwichtsmethode. Ook kunnen bestaande situaties waar onvoldoende bouwrijp gemaakt is, hersteld worden met schuimbeton.

Meer info dit onderwerp tel 0226453454 of woonopbeton@gmail.com

Afhankelijk van de grondwaterstand, het gewicht van de wegconstructie en de draagkracht van de ondergrond wordt de dikte van het pakket zo gedimensioneerd dat er een evenwichtsconstructie ontstaat waarbij zettingen tot het verleden behoren.

Wij hebben ruime ervaring met het optimaliseren van dit soort lichtgewichtsconstructies. Goede ervaringen zijn er met combinaties van EPS en schuimbeton.Werk aan Westfrisiaweg

FUNDERING WEGENBOUW

Het minimaliseren van de zetting op drassige gronden is vaak het eerste probleem bij het construeren van wegen, fietspaden, bedrijfsterreinen en dergelijke. Voor constructies op samendrukbare grondlagen werd er in het verleden voor gekozen om óf die laag te overbruggen óf samen te persen en te draineren. Met schuimbeton kan men snel aan de slag volgens het zogenaamd ‘evenwichts-principe’. Het lichte gewicht brengt, tezamen met de goede druk- en buigtreksterkte en stijfheid, de zettingsverschijnselen terug tot een minimum en voorkomt ongelijkmatige verzakkingen. Ook de restzetting en de daaraan gekoppelde dure reparatiemethoden behoren tot het verleden.Werk aan Westfrisiaweg

Dikwijls zal middels berekening moeten worden aangetoond op welk moment het schuimbeton voldoende draagkrachtig is om de puinfundering of de verharding aan te brengen. Het aanbrengen van de puinfundering geschiedt bij voorkeur volgens de methode “over de kop werken”. Dit houdt in dat het werkmaterieel niet direct op de schuimbetonplaat rijdt, maar over het vooruit gestortte materiaal (puin).

Kenmerken van betonverhardingen

Met beton minder minder onderhoud

Bij aanleg en reconstructie van de weginfrastructuur moet gekozen worden voor duurzame en onderhoudsarme constructies. Beton voldoet daaraan. Er moet namelijk niet alleen gekeken worden naar de aanlegkosten, maar ook naar de onderhoudskosten over langere termijn. Geen onderhoud betekent minder files, dus lagere maatschappelijke kosten.Werk aan Westfrisiaweg

 

De hoofdkenmerken van betonverhardingen

Duurzame betonverhardingen Werk aan Westfrisiaweg

Betonverhardingen gaan lang mee, vergen weinig onderhoud en de aanleg is niet-vervuilend.Betonverhardingen zijn milieuvriendelijk omdat met gerecyclede materialen gewerkt kan worden en de constructie zelf ook gerecycled kan worden. Daardoor zijn minder natuurlijke grondstoffen nodig, wat gunstig is voor het milieu.

Bij de aanleg van een betonverharding behoeft het materiaal niet te worden verwarmd. Dit bespaart brandstof.

Vrachtwagens op een betonweg verbruiken minder brandstof dan op een asfaltweg.

Werk aan Westfrisiaweg

Werk aan Westfrisiaweg beter met beton!