Nieuwe ontwikkeling schuimbeton

Nieuwe ontwikkeling van schuimbeton

schuimbeton

schuimbeton

Historische ontwikkeling van schuimbeton

Nieuwe ontwikkeling schuimbeton

Schuimbeton is reeds ontwikkeld in de twintiger jaren; in 1923 is het eerste octrooi aangevraagd dat met schuimbeton te maken heeft. Via de Verenigde Staten en Duitsland is schuimbeton geïntroduceerd in Nederland. Ook daarna is de verdere ontwikkeling van schuimbeton ter hand genomen en is het product sterk verbeterd. Voortdurend worden mengsels, typen schuimbeton, schuimstoffen, verwerkingsinstallaties en toepassingen verbeterd en ontwikkeld en wordt de prijs-kwaliteitsverhouding geoptimaliseerd.

Nieuwe ontwikkeling schuimbeton van schuimbeton Schuimbeton

Nieuwe ontwikkeling schuimbeton van schuimbeton Schuimbeton

Sterkte Schuimbeton

  • De sterkte en duurzaamheid van schuim beton varieert afhankelijk van de onderdelen in het gemengd. Bijvoorbeeld, heeft schuim beton gemaakt met zand is sterker en een hogere dichtheid dan schuim beton met gewoon beton en schuim. Sommige schuim beton mixen omvatten Portland cement dat is vermengd met verpulverde vliegas of gemengd met cement en schuim door zelf. Kalksteen kan ook bevatten. Elk van deze mengsels maakt een cement product ideaal voor verschillende toepassingen, maar meestal alle betonproducten schuim meer resistent wanneer gecomprimeerd en zijn niet kwetsbaar voor liquefication of afwikkeling zodra gehard.

Voordelen

  • Schuim beton is lichtgewicht, dus ideaal in toepassingen waar grote concrete vormen nodig zijn omdat het makkelijker te verplaatsen van de ene locatie naar de andere. Het is makkelijker te snijden dan standaard beton, waardoor het ideaal in situaties waar de gaten voor de bedrading en de pijp moeten worden gesneden in het beton. Schuim beton bevat geen giftige stoffen die mogelijk schadelijk voor het milieu, waardoor het een milieuvriendelijk bouwmateriaal. Omdat schuim beton kan bestaan uit maximaal 80 procent air, het heeft uitstekende isolatie, geluidsabsorberende en brandwerende eigenschappen.

Gebruik

  • Schuim beton gemaakt met cement en schuim wordt alleen meestal gebruikt in daken en vloeren als een isolerend materiaal. Zijn lage dichtheid maakt het ongeschikt voor structurele toepassingen, maar het kan worden gebruikt om te vullen holle blokken en lege ruimten tussen de bakstenen en om te vullen ongebruikte duikers en underground vernietigt dergelijke als oude leidingen. Schuim beton gemaakt met zand, cement en schuim is dichtere, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarvoor een structureel gezond materiaal zoals bij het maken van geprefabriceerde blokken, voor isolatie en sound – proofing in residentiële en commerciële gebouwen, stichtingen en betonplaat arbeidsongeschiktheid. Schuim concreet kan ook worden gebruikt voor het vullen van de bogen bij bruggen en viaducten, vervanging van de bodem en stabilisatie, en voor weg stichtingen.

schuimbeton betonvloer

schuimbeton betonvloer

Wat kan je eigenlijk met schuimbeton maken?

Schuimbeton verovert Nederland

Schuimbeton maakt een opmars in de Nederlandse bouw. Uit onderzoek bij TU-Twente naar integraal geschuimd beton blijkt dat het uiterst lichte materiaal erg geschikt is voor grootschalige toepassing in de bouw, ook als prefab-materiaal. Bouwen we straks alleen nog maar in schuimbeton?

door

Schuim 2

Een vloer van betonschuim komt per slang naar binnen

Schuimbetonn is een uiterst licht en handzaam bouwmateriaal, dat grotendeels bestaat uit lucht en water. Bij de productie wordt gebruik gemaakt van industriële reststoffen als hoogovenslak en vliegassen. Na gebruik is schuimbeton volledig herbruikbaar en het energieverbruik tijdens de productie en verwerking is laag. Omdat het materiaal via slangen wordt verwerkt, is zwaar tilwerk niet meer nodig. Het materiaal wordt al regelmatig toegepast, maar de marktkansen voor grootschalige schuimbouw (..) zijn nog nauwelijks onderzocht. De grote vraag was; is het materiaal ook geschikt voor prefab? Veel bouwvakkers zijn vrolijk als ze het uiterst lichte materiaal aan moeten brengen.

Een vochtige kruipruimte is voor veel mensen een groot probleem. Er zijn talrijke oplossingen op de markt, maar welke werkt het beste? Radar duikt in de wereld van de kruipruimtes en zoekt het letterlijk en figuurlijk tot op de bodem uit.

schuimbeton betonvloer

schuimbeton betonvloer

 

Schuimbeton fundering

Een schuimbeton fundering heeft als eigenschap dat het een lichtgewicht constructie betreft. Vooral voor weinig draagkrachtige ondergronden is schuimbeton een perfect ophoog- en funderingsmateriaal.

Eigenschappen van schuimbeton

Eén van de eigenschappen van schuimbeton is dat het een isolerend materiaal betreft. Schuimbeton wordt samengesteld uit cement, water, toeslagmaterialen en een schuimvormende hulpstof. Het is licht van gewicht en werkt vochtwerend.

Voordelen van een fundering met schuimbeton

Het gebruik van een schuimbeton fundering heeft als voordeel dat het beton middels de toepassing met een slang op moeilijk bereikbare plekken kan worden aangebracht. Daarnaast blijft het materiaalgebruik tot een minimum beperkt en wordt de samenstelling van het schuimbeton bepaald naar aanleiding van het gewenste draagvermogen.

Ervaringen met schuimbeton

Sinds eind jaren ’70 wordt schuimbeton met succes toegepast in zowel woning- als wegenbouw. Als lichtgewicht ophoog- en funderingsmateriaal, maar ook als isolerende dakafschotlaag, vullingsmateriaal voor oude leidingen of isolerende vloerrenovatie.

Meer informatie over een schuimbeton fundering

Wilt u meer informatie over een schuimbeton fundering en de mogelijkheden voor uw huis? Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst!